Jag och kungen - Me and the king

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
Krockad Corrado2005-10-04
Jag följde kungens exempel och brast i uppmärksamhet ett ögonblick i rusningstrafiken. I och för sig, hade Sundsvalls vägnät inte planerats av Apan Jocko hade det inte hänt, och om "om" inte funnits hade jag klarat mig också. Tur att tidigare ägare plockat ut krockkuddarna, annars hade katten M hade i knät varit platt i dag. Resultatet blev ett behov av en ny motorhuv och vänster lyktglas. Ny lack blir det till våren.

Roligare var att Brånfelt från Dagbladet var in med fotograf på galleriet och intervjuade mig om utställningen.I followed the example stated by the Swedish king and didn't pay proper attention during rush hour - the result; a need for a new bonnet and a headlight glass. Attention and attention, if the city planning of city Sundsvall hadn't been made by Intelligent Monkey Jocko it wouldn't have happened, and if "if" hadn't existed I would have made it also. Luckily the previous owner took out the crash cushions, otherwhise the cat M had in her lap had been flat today. The car gets a new paintjob next spring - it's a waste to do such a thing before or during the winter.

Better news is that I was interviewed by Brånfelt from the paper Dagbladet at the gallery regarding my exhibition today.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"How to make a Cafe Latte at home"
   
Contact
Up