I stället för Anden I Glaset: Den Shamanistiska Spegeltekniken - Instead of an Ouija Board: The Shamanistic Mirror Technique

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2005-11-05
Så var man med i radion igen då, hårt klippt. Jag tror inte någon lysssnare fick någon riktig koll på vad jag egentligen håller på med eller menade - men det var kanske meningen.
På flippers hemsida lovade man att jag skulle ge ett handgripligt tips för hur man ska kunna skymta andra världar i din närhet, detta klipptes dock bort av någon anledning, så här följer en kort bruksanvisning Hur Du Ser In I Andra Världar.
skippa Anden I Glaset till nästa halloweenparty och testa den här shaman-grejen i stället.

Du behöver:Shaman mirror trick

  • En spegel
  • Ett kraftigt rep
  • Ett kraftigt träd
  • En bäck
  • Helst något sällskap

Gör så här:

Bind fast repet i trädet.
Bind fast repet runt midjan, gör inte en strypögla.
Placera spegeln med den reflekterande ytan uppåt i bäcken några centimeter under vattenytan.
Lägg dig ner och titta i spegeln.

OBS! Glöm inte repet!

So, I was on the radio again. The interview was shortened rather harshly, and I don't think many listeners got a chance to understand what I was talking about and what I do as an artist - but that might not have been the purpose.
When the show was announced it was promised that I should tell about simple a way for anyone to Have a Look Into Other Worlds. That part of the interview was for some reason cut away, so I'll publish it here instead.
Skip the ouija board at the next Halloween party and try this shaman technique instead.

This is what you need:

  • A mirror
  • A strong rope
  • A sturdy tree
  • A brook, a small stream
  • Preferably some company

Do like this (See illustration above):

Tie the rope to the tree.
Tie the rope around your waist, do not make a noose.
Place the mirror in the stream, reflective surface up, about one or two inches below the surface.
Lay down and look into the mirror.

N.B. Do not forget the rope!

Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Elin 2007-09-14

Dettta var bra som inlägg men jag tror att det fanns ju en annan sorts sån

 

Posted by: peter 2011-02-28

Ramen, du glömde ramen!

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Ground Lights - A walk in Sundsvall's harbour"
   
Contact
Up