Light on the chimneys - Ljus på Gränges... Kubals skorstenar i Sundsvall

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2005-11-18
Lights on the Kubal chimneys - Ljus på skorstenarna vid Kubal i Sundsvall

Artists Lisa W Carlsson and Jan Björkman have put some lights on the chimneys at the Kubal aluminium industry just south of Sundsvall. Cool. This building is more than a kilometre long.
I can actually see the blue chimney from my window. It's sure gonna be tough beating this christmas decoration.

Konstnärerna Lisa W Carlsson och Jan Björkman har fixat belysning på Kubals (f.d. och fortfarande i folkmun; Gränges Aluminium) skorstenar vid E4, Sundsvalls södra infart. Inte illa. Fabriken är för övrigt över en kilometer lång.
Jag kan faktiskt se den blå skorstenen härifrån mitt fönster.


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Free 3D game - Gratis 3D-spel"
   
Contact
Up