Två skator utanför mitt fönster - Two magpies outside my window

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2005-12-10
Två skator utanför mitt fönster - Two magpies outside my window

Utanför mitt fönster just nu. Skatorna och nötkråkorna nyttjar det där trädet i skift.

Outside my window right now. The magpies and the nutcrackers share that tree in shifts


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: hudidudi 2006-01-06

mmmm.. skator...

 

Posted by: Max Magnus 2006-01-06

Med smör och vitlök då?

 

Posted by: Kenneth 2006-01-06

Skator beter sig väldigt mänskilgt, man kan undra var de där två pratar om

 

Posted by: Max Magnus 2006-01-06

Jo, första gången jag hörde skatorna "prata" utanför fönstret trodde jag det var människor som gjorde till sig. Samma sak med kajor, de byggde bo i skorstenen förra sommaren och jag ångrar att jag inte spelade in hur de lät.

 

Posted by: Dolores J 2006-01-22

That's a beautiful picture, I like the way the animals seem to look at each other. What kind of birds do you have up in Sweden during the winter (except from magpies and nutcrackers)? Birds.com is not my site, but it's one that I'd like to recommend to bird watchers worldwide.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Flygfoto av Hemel Hempstead-branden - Aerial Photograph of the Hemel Hempstead Fire"
   
Contact
Up