Bonding with Your Cat! - Bli kompis med din katt!

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2006-04-25

In order to properly bond with your cat you have to share its interests. The cat's number one interest beside sleeping and a few months each year; sex, is hunting.

So here are a few tips on how to join in hunting with your cat, and to its delight, how to add your human advantages - such as length, ingenuity and intelligence - to your cat's already excellent hunting skills. The result of this symbiosis is unbeatable.

When hunting small game, such as insects, the technique known as the cat gun is highly recommended.

För att bli riktigt kompis med din katt måste du dela dess intressen. Kattens främsta intresse förutom att sova och ett par månader om året; sex, är jakt.

Här följer några tips om hur du kan dela jaktintresset med din katt, och till kattens stora glädje, hur du lägger till dina mänskliga fördelar - såsom längd, uppfinningsrikedom och intelligens - till din katts redan förträffliga jaktegenskaper. Resultatet av denna symbios är oslagbart.

När du och katten tillsammans jagar småvilt, såsom insekter, är tekniken känd som kattgeväret att föredra.

Kattgeväret - Cat gun

How to handle the cat-gun in a safe manner:

1. Cat-gun with safety on.
2. Cat-gun with safety off, ready for action.
3. The cat-gun have built in target acquisition, just follow its head movements and they will aid you toward your game.

Common house flies are a popular game since the cat alone find it hard to follow them when they go for safety in the ceiling - hence if you assist the cat in this task, it will be your lifelong friend.

Så här brukar du kattgeväret på ett säkert sätt:

1. Kattgeväret är här säkrat.
2. Kattgeväret osäkrat, färdigt att användas.
3. Kattgeväret har inbyggd målsökning, du behöver bara iakttaga dess huvudrörelser och de kommer att leda dig till ert byte.

Vanliga husflugor är ett populärt vilt eftersom katten ensam har svårt att följa dem när de söker säkerhet i taket - därför får du i katten en vän för livet om du assisterar den med detta.

Sorkfiske - Fishing rodents

Rodent fishing is a popular (particularly when food is scarce) Swedish sport which is as fun for the cat as it is for its owner. Using a special made fishing rod the cat can be stealthy lowered upon the non suspecting rodent.

The cat should be fastened comfortably to the harness angled a tad head down. The exact angle is not especially important since the cat is an agile animal perfectly capable of finding the best angle of attack by itself.

Sorkfiske är en populär sport vilken är lika roande för katten som för dess ägare. Med hjälp av ett särskilt sorkfiskespö kan katten ljudlöst sänkas ned på den intet ont anande gnagaren.

Katten fastsätts på ett för den bekvämt sätt en aningen vinklad nedåt i selen. Den exakta vinkeln är inte särskilt viktig då katten är ett förslaget djur och lätt hittar den bästa attackvinkeln själv.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: anders 2006-04-25

HI-larious. Great pix. Another gig is to have your feline friend join you on the ice for a little pimpling. They have no clue what the hell is going on down in that hole, but they sure want to look. Quite funny, potentially very dangerous. Best to try with your neighbor's cat first.

 

Posted by: Max Magnus 2006-04-25

Hmm... one must be very desperate to send one's cat out pimp...lin'. Jigging is another matter, you have to suit up your cat with a special winter adapted diving suit though. The cat's fine night vision will do well down there in the dark water. I might get back to that next winter.

 

Posted by: Paul 2006-04-27

That is a cute cat. I like to go with my cats when their out looking to kill something.

 

Posted by: Joanna 2006-04-27

In picture numero 2 on how to unsafe the catgun, what is acctually done? Is the cat twisted in some way?

 

Posted by: Max Magnus 2006-04-27

No, the cat is not deliberately twisted. To have the safety on on the cat-gun means to hold the cat's front legs. In the second frame the cat's legs are released, and the cat-gun immediately goes for the closest moving prey, in this case the toy mice in the photographer's hand.

 

Posted by: John S 2006-05-03

A Catling Gun!

 

Posted by: Sedna 2006-11-12

I feel to say it's all very interesting and your art is wonderful!

 

Posted by: LOL 2007-01-16

I like those pictures, and the stuff you do. Great photography, and great mind. ^^ Hooray kitty, get those flies... before they get you!

 

Posted by: Njoy 2007-02-01

LOOOOOL!!!

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Lekfarbror med RIX MorronZoo"
   
Contact
Up