News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Tail Or No Tail, Let Your Kids Decide! - Svans Eller Inte, Låt Era Barn Bestämma!

2006-06-06
Baby with tail, Monkey Boy - Barn med svans.

My mother has recently spent some time sorting photos taken during the last 50 years, and today I sat down and skimmed through my childhood. I often get a feeling of tiredness when dealing with this kind of retrospection through old photos, seldom does it bring happiness.

It's an unpleasant reminder of things which could have been done to a better outcome, and regarding my childhood there are particularly two issues where I find it hard to forgive my parents.
The first is that they never fulfilled their far gone plans to move to Australia. Winters, cold and darkness are really not my cup of tea, and left unattended they will probably sooner or later be the cause of my death.

The second issue is that they took my tail from me. Sure, it would have caused some social issues in the beginning, and to sit down, in a car seat for instance, might have been somewhat of a problem. But, as if I haven't always been a tad outside socially anyway (and prefer it that way), and car seats are easily modified. And not a thought on that by bereave me of my tail I also lost my air conditioning, without the tail as a cooler I sweat for no reason at all, which is the main reason why I usually tie a so called zandana around my head.

So parents, learn from this and let your kids decide for themselves about their tails' be or not be!

Min mor har nyligen sorterat foton tagna under de senaste 50 åren, och idag jag har bläddrat igenom min barndom. Jag får ofta någon slags trötthetskänsla av att blicka tillbaka genom gamla foton på det här sättet, sällan innebär det någon glädje.

Man blir obehagligt påmind om sådant som kunde ha gjorts bättre, och när det gäller min barndom är det i synnerhet två saker som jag har svårt att förlåta mina föräldrar för.
Det ena är att de aldrig gjorde slag i sina långt gångna planer att flytta till Australien. Vintrar, kyla och mörker är inte min grej och lämnade oåtgärdade kommer de väl förr eller senare att bli det som orsakar min död.

Det andra är att de tog svansen ifrån mig. Visst, den kanske hade orsakat en del sociala problem till en början, och att sitta ner, t.ex. i ett bilsäte, kanske hade inneburit en del problem. Men, som om jag inte alltid varit aningen utanför socialt ändå (och föredrar det), och bilsitsar är enkla att modifiera. Och inte tänkte man på att genom att beröva mig svansen blev jag också av med luftkonditioneringen, utan svansen som kylare svettas jag för ingenting och det är huvudorsaken till att jag vanligtvis knyter en sådan där zandana runt huvudet.

Så föräldrar, lär av detta och låt era barn bestämma över sina svansars vara eller icke vara själva!Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: Jaime 2006-06-06

 

Posted by: Max Magnus 2006-06-06

 

Posted by: Jaime 2006-06-07

 

Posted by: videogang 2006-06-19

 

Posted by: Michael Dixon 2006-10-03

 

Posted by: annie 2006-11-16

 

Posted by: Max Magnus 2006-11-19

 

Posted by: Westley 2007-06-23

 

Posted by: Westley 2007-06-23

 

Posted by: Steve 2007-06-25

 

Posted by: seyad ahamed 2007-08-24

 

Posted by: ur a freak 2007-11-06

 

Posted by: kardariusglass 2007-11-07

 

Posted by: Brandon 2007-12-09

 

Posted by: dude man 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-21

 

Posted by: Max Magnus 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-21

 

Posted by: Max Magnus 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-21

 

Posted by: Max Magnus 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-21

 

Posted by: bob 2008-11-22

 

Posted by: bob 2008-11-22

 

Posted by: Somebody 2008-12-24

 

Posted by: Alejandro 2011-11-04

 

Posted by: Alejandro 2011-11-04

 

Posted by: Gemmy 2013-08-15

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Free Eden Mor Pictures..."

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Perspective warp wall painting
 • Video: How to attain inner silence
 • Video: Are you chasing McGuffin?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up