Sun Dragon, Trombidium and Green Leafs - Soldrake, Sammetskvalster och Gröna Löv

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2006-06-19

These are days of sunshine, those, as all days, are counted. The difference is that they are more counted than the other days of the year. So, instead of sitting there bleaching towards translucency infront of that screen (which won't give you those vitamin Ds you need no matter how much you turn up the light) you should go outside.

Don't forget the camera.

Detta är solskensdagar, de är, liksom alla dagar räknade. Skillnaden är att de är mer räknade än årets andra dagar. Så, i stället för att sitta där och blekas till genomskinlighetens gräns framför skärmen (som inte kommer att ge dig de där behövliga D-vitaminerna hur mycket du än vrider upp ljuset) borde du nu gå ut.

Glöm inte kameran.

Klicka, klicka:

Sun Dragon - Soldrake
Sun Dragon

Soldrake

Trombidium - Sammetskvalster
Trombidium, these are actually used as an aphrodisiac in some parts of the world. How to? You let 'em crawl over selected parts and enjoy the tickle.

Sammetskvalster, de här används faktiskt som afrodisiaka i vissa delar av världen.

Green leafs
Green leafs.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Long Distance Running: How to Cure and Prevent Knee Pain with help from Arch Supports- Långdistanslöpning: Hur du Botar och Förhindrar Smärta i Knäna med hjälp av hålfotsinlägg"
   
Contact
Up