Visitor no. 3 000 000 and sneaking up on a pike - Besökare nr. 3 000 000 och smyga på en gädda

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2006-07-20

Pike - Gädda

I noted that my site had its 3 000 000th visitor today. Who that was will remain a mystery since I at the time for that particular visit was out in the delta sneaking up on this pike (they taste best in that size).

Noterade att idag hade min hemsida sin 3 000 000e besökare. Vem detta var förblir okänt då jag vid tiden för den visiten var ute i deltat och smög på den här gäddan (de smakar bäst i den storleken).Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Alex 2006-12-27

Svävade du över firren eller?!?

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Moose Graffiti - Älg-graffiti"
   
Contact
Up