A filming crew pays a visit - Filmteam på visit

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2006-10-24
Filming crew - Filmteam

A team of students from the media programme at the university paid me a visit in order to make a short movie about me and my art.

I'm flattered, but I also feel somewhat boring when I too easily fall into the pit of "talking at length about philosophical issues I might not be too engaged in any longer". I got to get more practice regarding that "express myself"-thing.

Ett filmteam från medialinjen på universitetet var och hälsade på för att göra en kortfilm om mig och min konst.

Man är smickrad men känner sig samtidigt lite tråkig när man faller i gropen att pladdra på om filosofiska bryderier som man kanske inte är så engagerad i längre. Måste träna på det där med att uttrycka mig.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Dragonslayer - Drakdödaren"
   
Contact
Up