5 really weird antiquities - Antikrundan hemma: Fem udda antikviteter

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-01-16

Let's have a look at five strange antiquities within my reach. Curio I've found at flea markets and I-don't-know-where:

Here's the first one, guess what it is!

    -It's a scorpion!
    -Yeah, duh! But it's also something else...

Vi kollar in fem märkliga antika prylar i min närhet. Kuriosa jag dragit på mig från loppmarknader och jag-vet-inte-var:

Här är den första, gissa vad det är!

    -Det är en skorpion!
    -Jo, visst, men det är också något annat...

...you can start by pulling out its tongue. When the scorpion is in use the tongue is probably kept hidden somewhere else.

...du kan börja med att dra ut dess tunga. När skorpionen används är tungan troligen undangömd någonstans.

You can then push back the tongue through the scorpion's mouth, notice that doing so makes its tail come out...

Du kan sedan trycka tillbaka tungan in i skorpionens mun, notera att när du gör så åker dess stjärt ut...

...which means that the Scorpion Padlock now is opened. The tongue is the key you see.

Onto the next item:

...vilket betyder att skorpionhänglåset nu är öppnat. Tungan är nyckeln serru.

Vidare till nästa pryl:

This is a Vajra or Dojre, that means both diamond and thunderbolt and it's a sacred symbol in both Buddhism and Hinduism.

It's actually a divine weapon, same as Thor's hammer and Zeus thunderbolts. It is said that the vajra is used to destroy all kind of ignorance, which in the Hindu tales often mean the decapitating of demons, demons which then usually changes into some benevolent creature instead. The god-vajras were made by the dwarf Tvastir from the bones of the sage Dadhica (Dadhichi).

Detta är en vajra eller dojre, vilket betyder både diamant och åskvigg och är en helig symbol både inom buddismen och hinduismen.

Det är ett gudomligt vapen, samma som Tors hammare och Zeus åskviggar. Det sägs att vajran används till att förinta alla sorters ignorans, vilket i hinduiska sagor ofta betyder halshuggning av demoner, demoner som då förvandlas till något godhjärtat kreatur i stället.

Guda-vajrorna tillverkades av dvärgen Tvastir utifrån Dadhicas (Dadhichi) ben.

This one is hollow though, which means that it's not armed. If so there would have been a piece of bone or something going straight through this hole.

Den här är ihålig, vilket betyder att den inte är laddad. Om så vore skulle det sitta en benbit eller nå't i det här hålet.

This jolly fellow is probably a Fu-dog (I'm not absolutely certain, it could just as well be a lion), but if he is a fu-dog then he's also a demon killer, often found guarding temples in Asia.

Den här glada jycken är antaglien en fu-hund (jag är inte helt säker, kan ju vara ett lejon också), men om han är en fu-hund fungerar han också som demondräpare och hittas ofta vaktandes tempel i Asien.

Then we move forward in time (hard to avoid, ain't it?).

This is a vintage Plastic Fruit Woman, which is hanging in our kitchen. She's just a pretty weird object.

Så rör vi oss framåt i tiden (som alltid).

Detta är en antik plastfruktskvinna som hänger i vårt kök. Hon är bara en ganska märklig pryl - det räcker.

This wooden Evil Looking Santa is pretty good when you want to scare the kids...

Den här till synes ondsinta tomten är bra att ha när man känner för att skrämma barnen...

...and that works even better when you use it as the nutcracker that it is.

You put whatever you want to crack in its mouth and crush it by pulling a lever on its back.

...och det fungerar till och med bättre om du använder den som den nötknäppare den faktiskt är.

Du stoppar vad du nu vill knäcka i tomtens mun och krossar det med hjälp av spaken på baksidan.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Jim 2007-01-20

I predict that santa picture to become a common avatar.

 

Posted by: joel 2007-01-22

Thats quality, never seen anything like it. Im 25 and it scares me! I guess this is a one of item, not the kind of thing you can buy in your local supermarket at christmas. Joel Langton www.buygalleryart.com

 

Posted by: Leif 2007-02-03

You have a great eye for cool. The scorpion is spectacular. I want it! ;-)

 

Posted by: Kinkz 2007-03-29

I just wanted to say you have a cool site. I ran across it looking for something else and now im facinated by all the creative things you do in your time..Thanks for sharing all of it..

 

Posted by: Karl 2007-08-25

Det här var faktiskt riktigt fina saker, sådana här föremål gör oftast en hem lite mer spännande. Man kan ju alltid fynda antika prylar på auktion om man behöver. Nötknäparen var riktigt stilfull måste jag säga.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"M acting - M spelar teater"
   
Contact
Up