Windows Vista, before and after? - Windows Vista, före och efter?

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-02-03
Windows Vista - before and after.
Windows Vista - före och efter.

Once upon a time there were programmers who could squeeze in whole worlds into less bytes than Windows' startup jingle takes up. During those days (1987) no one believed me when I told my friends that my brand new Atari ST had one megabyte of RAM - "such powerful computers do not exist!".

The picture above shows somewhat of what we who grew up then feel when brought to face with each new update, each new step taking us further away from those basic ones and zeros.
And our control.

Det var en gång då det fanns programmerare som kunde få in hela världar på mindre bytes än Windows starttrudelutt tar upp. På den tiden (1987) då jag förklarade för mina kompisar att min nyinförskaffade Atari ST hade ett RAM på 1 megabyte var det ingen som trodde på mig - "så kraftfulla datorer finns inte!".

Bilden ovan visar väl ungefär vad vi som växte upp då känner inför varje ny uppdatering, varje nytt steg som tar oss än längre från de där ursprungliga ettorna och nollorna.
Och vår kontroll.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
" E-mail was down - Mailen fungerade inte"
   
Contact
Up