Fan art

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-02-28

Sometimes (I would like to believe) my art leaves a deeper impression on (young) creative people, just as artist's such as M.C. Escher, Karl Axel Pehrson and Nils Dardel once enlightened my early steps on the artistic path.

Here Joshua Carter has done a school work about me as an artist, a part of it being this above painting (inspired by these works). A balanced composition and a very good use of colour, the bright colours of the beasties are well founded in the background which makes them a natural part of the painting despite their brightness - and I like the red one's tail carriage.

Next to hard cash things like these are what makes it worthwhile for me as an artist to exhibit my art.

Ibland (skulle jag vilja tro) gör min konst ett djupare intryck hos (unga) kreativa människor, liksom konstnärer såsom M.C. Escher, Karl Axel Pehrson och Nils Dardel en gång lyste upp början på min konstnärliga vandring.

Här har Joshua Carter gjort ett skolarbete om mig som konstnär, en del av det innefattar målningen ovan (inspirerad av dessa verk). En balanserad komposition och ett väldigt bra bruk av färg, de ljusa färgerna hos krittren är väl inbäddade i bakgrunden vilket gör dem till en naturlig del av målningen trots deras ljusstyrka - och jag gillar den rödas svansföring.

Näst rediga kontanter är det så'nt här som gör det värt besväret för mig att visa upp min konst.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Dagmar Glemme exhibition - Dagmar Glemme ställer ut på Knaust"
   
Contact
Up