Two sides of an art fair - Vår konst i Skönsberg

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-03-18
Two sides of the matter - spot my camera.
Två sidor av saken - hittar du min kamera?
Yes, that's it!

I participated in the annual art fair in Skönsberg this weekend. It was pretty nice this year, despite the heavy snowfall which came and crushed our dreams of an early spring.

Så var "Vår Konst", den lilla konstmässan i Skönsberg avklarad. I år var det riktigt trevligt, förutom snöovädret som kom och krossade våra drömmar om en tidig vår.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Peekaboo "
   
Contact
Up