Happy Eoster! - Glad... Påsk!

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-04-07
The Horned Child.
Det behornade barnet.

Happy Easter to you all!

I guess that you do as people in general and currently celebrate Eoster of the Dawn, the goddess that has given name to both the direction we call east and the Eastern holidays, the goddess that in the ancient tales takes the shape of a rabbit - the divine playboy bunny - and whose altar is decorated with spring's first verdure; twigs and flowers.

Of course you eat coloured eggs, red and yellow ones as a symbol of the rising sun, and speckled ones (as the eggs of the forest birds) for the fertility rejuvenated by spring.

What could ennoble such a meal better than to have a traditional feast on a tender sacrificial lamb, to symbolize the sacrifice of The Horned Child to the Titans, upon that it could be reborn in the East at Dawn on the mountain Nysa as Dionysus - the god of wine. Dionysus, as the Romans called Father Liber; and aren't we liberals all, we who still are sane; because regarding freedom, wine, women and song - to call anything else life would be idiocy wouldn't it?

Glad Påsk på er allihopa!

Jag antar att ni gör som folk i gemen just nu och firar Eoster av Gryningen, gudinnan som givit namn åt både väderstrecket vi kallar öster och påsken (ja inte här då, då vi i stället har något gammalt judiskt ord för "gå förbi"; pescha, men dock i resten av världen, som i Eastern på engelska), gudinnan som i de gamla sagorna tar formen av en hare - den gudomliga playboy-bunnyn - och vars altare smyckas med vårens första grönskande kvistar och blommor.

Givetvis äter ni färgade ägg som en symbol för den av våren väckta fruktsamheten (spräckliga som skogsfåglarnas) och den stigande solen (röda och gula).

Till det passar det finfint att traditionellt kalasa på ett mört offerlamm, för att symbolisera offret av Det Behornade Barnet till Titanerna, så att det kunde återfödas Österut i Gryningen på berget Nysa som Dionysus, vinets gud. Dionysus, som romarna f.ö. kallade Fader Liber; och är vi inte liberaler allehopa, vi med vettet i behåll; för när man betänker frihet, vin, kvinnor och sång - att kalla något annat livet vore idioti eller hur?

Digg this Add to Delicous Add to Furl Add to Reddit Add to YahooMyWeb Add to Blinklist Add to Fark 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Tom Clark 2008-03-21

I learned that Eoster was the goddess of spring that turned a goose with frozen wings into a rabbit that could still lay eggs.

Hence Easter and Easter's Rabbit

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Harvest Time in Willie-forest - Skördetid i Snoppskogen "
   
Contact
Up