Three days of humping butterflies and cat bites - Tre dagar av nuppande fjärilar och kattbett

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-04-18
Humping butterflies.
Nuppande fjärilar.

I almost always carry a camera, I'm rather shameless so I don't focus on any particular theme. I utilize the camera in the manner of a shotgun; why only aim for the bull's eye when you can blow away the entire target with just one shot?

Here are seven various pics from the recent three days; click on them and you'll see that they'll grow on you.

Jag bär nästan alltid omkring med en kamera, har ingen skam i kroppen så jag riktar inte in mig på något särskilt tema utan brukar kameran som en hagelbössa; varför bara träffa oxögat när möjligheten finns att blåsa bort hela måltavlan med ett skott?

Här är sju spridda bilder från de senaste tre dagarna; klicka på dem så ska du se att de växer i dina ögon.


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: lx 2007-04-20

very nice.

 

Posted by: Vanja 2007-04-26

Den springande hunden blir min favorit idag!
Anledning: Det fantastiska grinet :D

 

Posted by: kathy 2007-09-13

The dog's joy is how we should all feel about life, don't you agree? What kind of camera do you keep handy? What great photos!

 

Posted by: Max Magnus 2007-09-13

Kathy: For these pictures; an Olympus C-8080 Wide Zoom.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Running this year's first marathon distance - Springer årets första maratondistans "
   
Contact
Up