A Magic Wand, A Potion and a Familiar - Trollstav, trolldryck och familiar

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2007-06-01

Magic wand ... Check.

Trollstav ... OK. Eller heter det trollspö, eller är det bara feer som har trollspön? Och någon fe är man ju knappast. Eller?


Magic potion ... Check.

Trolldryck ... OK.

Familiar ... Check.

OK, here we go then! I will finish and publish a few new spells - or paintings as profanum vulgus tend to call them - the following days, so stay tuned.

Familiar ... OK.

Då kör vi! Jag kommer att färdigställa och publicera några nya trollerier - eller tavlor som profanum vulgus tenderar att kalla dem - de kommande dagarna, så håll er i krokarna.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The White Lodge - Den vita logen "
   
Contact
Up