Our Frisky Spirited Machine God - Vår ystra maskingud

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2007-06-03
Our Frisky Spirited Machine God.
Vår ystra maskingud.

Here it comes running, our frisky spirited machine god, soon as powerful as any of the other natural forces.

Because humanity is a natural part of reality just as other living creatures, and the machines and inventions of humanity are a natural part of being human.

Hey you, who do not see humanity as something natural - what are you then?

I take a deep breath, exhale carbon dioxide, and the verdure breathe in.

Här kommer den springandes, vår ystra maskingud, snart lika mäktig som någon av de andra naturkrafterna.

För det är så, att människan är en lika naturlig del av verkligheten som andra levande varelser, och människans maskiner och påhitt är en naturlig del av det mänskliga.

Och du där, som inte ser människan som något naturligt - vad är du för något?

Jag tar ett djupt andetag, andas ut koldioxid, och grönskan andas in.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Liisa 2007-06-05

Ju fler gånger jag ser den här, ju mer jag tycker om den.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Robot Prophecy - Robotprofetia "
   
Contact
Up