Night of the Giant Salamander - Jättesalamanderns natt

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2007-06-07
Night of the Giant Salamander.
Jättesalamanderns natt.

A giant hairy salamander sits on a rooftop in the sunset.

Shortly after I saw this image a hotel owner contacted me and asked if I could make a painting on commission for his hotel. Well, I answered, when it comes to painting my thing is to paint these visions I see, one possibility could be if I already had a suitable sketch for a planned painting, if so I could adopt the paintings dimensions to suit the needs of the buyer. That proved to work very well since the hotel's mascot was Godzilla. Due to completely other reasons no deal was struck though, but here's the finished painting anyway.

En jättelik hårig salamander sitter på ett hustak i skymningen.

Alldeles efter att jag sett den här bilden hörde en hotellägare av sig och undrade om jag kunde tänka mig att måla en tavla på beställning till hans hotell. Nja, svarade jag, när det gäller just måleriet är min grej att måla de här visionerna jag ser, möjligtvis om jag redan har någon passande skiss till ett kommande verk går det att anpassa format efter köparens behov. Det visade sig fungera alldeles utmärkt då hotellets maskot var Godzilla. Av helt andra orsaker blev det dock ingen affär, men här är i alla fall den färdiga tavlan.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"A Hole to Call One s Own - En håla att kalla sin egen "
   
Contact
Up