Life: Support
News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Livet: Support
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Blood Flower - Blodsblomma

2007-07-06

I was about to move a so called "street talker" outside the exhibition in Röklandsgården with the result that I cut my toe slightly so that blood dripped. Next day when I arrive this purple red flower grows where I've spilled my blood. Someone of my friends is joking - who's done it is still a mystery - but it's a well done stunt; it's not possible to tell that the flower is planted.

Skulle flytta en s.k. gatupratare utanför utställningen i Röklandsgården och det ville sig inte bättre än att jag slog upp ett litet sår i stortån så att blodet droppade. Nästa dag när jag kommer dit växer den här purpurröda prästkragen där jag blodat ner. Någon av mina vänner behagar skämta - vem som gjort det är fortfarande ett mysterium - men det är skickligt gjort; det går inte att se att blomman är planterad.
Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

There are no comments posted yet. - Inga kommentarer är postade ännu.

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The Myling - Mylingen "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 

Other days - Andra dagar:

Contact
Up