The new intermittently reinforcing brochure - Ny intermittent förstärkande broschyr

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2007-08-19
The new brochure.
Ny broschyr!
Success on the Internet most often mean nothing in real life, so it's not enough to comfortably do all marketing online. Thus I put together a real paper eight page brochure, an exclusive brag list meant as an eye opener for gallery owners, curators and art dealers.
Instead of traditionally line up the art pieces I made a more spatial design, the tactic leans more towards intermittent reinforcement than pure merchandise description. - that's the way to get 'em!

Framgång på Internet betyder i regel ingenting i verkliga livet, så det räcker inte med att bekvämt marknadsföra sina grejer enbart via hemsidan. Så, jag drog ur tummen och fixade ihop en ny 8-sidig broschyr på riktigt papper, en exklusiv skrytlista företrädesvis ämnad som ögonöppnare för gallerister, curatorer och konsthandlare.
I stället för att traditionellt rada upp konstverk satsade jag på ett mer rumsligt upplägg, taktiken är mer dragen åt intermittent förstärkning än ren varudeklaration - det är så de ska tas!

Så, gallerister och curatorer som ännu inte är med på min postlista men brinner av längtan att vara det, hör av er så skickar jag ett ex.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Time flies - Tempus fugit - Tiden flyr "
   
Contact
Up