An odd sculpture assignment - Karin på Säludden

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2007-09-13
Karin

During the early spring last year I was contacted by an older gentleman who had a somewhat odd job for me. About half a year earlier his wife that he had been married to for 61 years had died and now he wanted to create something in order to honour and preserve the memory of her for posterity. So, he had decided to lay out a garden with a statue of her, close to their summer house.

To create the statue became my task, that it was a work requiring quite some sensitivity is obvious - it's a big difference between looking at photos of recently diseased close relatives and seeing full size three dimensional representations of them.

An opening ceremony was held this saturday with about 40 guests present. Sadly I missed the ceremony since I happened to split a finger on my band saw earlier the same day (the finger has healed by now), but I went there later on in order to take these photos.

Vårvintern 2006 blev jag kontaktad av en äldre herre som hade ett något udda uppdrag åt mig. Knappt ett halvår tidigare hade kvinnan som varit hans fru i 61 år dött och nu ville han skapa något för att hedra och bevara hennes minne till eftervärlden. Så, han hade beslutat att anlägga en trädgård med en staty av henne, vid sommarstället ute vid Säludden på Alnö.

Att tillverka statyn blev mitt uppdrag, att det var ett känsligt arbete behöver knappast påpekas - det är en stor skillnad mellan att se foton av nära anhöriga som just gått bort och att stå framför en fullstor tredimensionell avbildning.

I lördags var det stor invigning med ett 40-tal gäster närvarande. Tyvärr missade jag personligen invigningen då jag samma dag råkade klyva ett finger på bandsågen (det är nu läkt), men jag tog mig dit senare för att ta dessa foton.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Curios George 2008-01-24

But tell me, how did it end up on Mars?!? link

 

Posted by: Max Magnus 2008-01-24

I could tell you, sure, but the truth would be too shocking for you Earth people to bear.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Attention, Göteborgare! "
   
Contact
Up