Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Small Game Hunting: The Pseudoscorpion - Klokryparen: En svensk skorpion


2008-01-22

So, during a break from my attempts to work myself to death I went on some small game hunting in my studio the other night. On the soap bottle in the bathroom I found this critter, a so called pseudoscorpion or false scorpion or book scorpion (a loved child has many names). It's a nifty 2mm arachnid; like spiders it eats mites and other small pests, so after the photo session I carefully returned it to its hunting grounds behind the bathroom sink.

Så, under en paus i mina försök att arbeta ihjäl mig gick jag häromnatten på lite småviltsjakt i ateljén. På toalettens tvålflaska fann jag detta kritter, en s.k. klokrypare, eller bokskorpion, eller mosskorpion (kärt barn har många namn). Det är ett nyttodjur; likt spindlar äter den kvalster och andra smådjur, så efter fotosessionen återbördade jag varsamt det ca. 2mm långa djuret till dess jaktmarker bakom tvättstället.

Personally I think these animals of the Chthonioidea class are quite nice; they perform a rather entertaining mating dance, take care of their young a while after their birth, have a life-span of 2-3 years and have been on Earth for at least 380 million years.

Personligen tycker jag att dessa djur av släktet Chelonethida är ganska trevliga; de utför en tämligen underhållande parningsdans, vårdar sin avkomma ett tag efter de fötts, har en livslängd på runt 2-3 år och har funnits på Jorden i minst 380 miljoner år.

Pseudoscorpions have few commercial uses, but correctly prepared they are a real delicacy. In the muslitos-snack they are dipped in deep fry batter and one claw is traditionally kept as a small handle - truly scrumptious!

Klokrypare har få kommersiella användningsområden, men är en riktig delikatess rätt tillagade. I snackset muslitos doppas de i frityrsmet och en klo sparas traditionellt som ett litet handtag - jättegott!Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Monkey see, monkey do - Apa ser, apa gör "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up