Life: Support
News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Livet: Support
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Small Game Hunting: The Pseudoscorpion - Klokryparen: En svensk skorpion


2008-01-22

So, during a break from my attempts to work myself to death I went on some small game hunting in my studio the other night. On the soap bottle in the bathroom I found this critter, a so called pseudoscorpion or false scorpion or book scorpion (a loved child has many names). It's a nifty 2mm arachnid; like spiders it eats mites and other small pests, so after the photo session I carefully returned it to its hunting grounds behind the bathroom sink.

Så, under en paus i mina försök att arbeta ihjäl mig gick jag häromnatten på lite småviltsjakt i ateljén. På toalettens tvålflaska fann jag detta kritter, en s.k. klokrypare, eller bokskorpion, eller mosskorpion (kärt barn har många namn). Det är ett nyttodjur; likt spindlar äter den kvalster och andra smådjur, så efter fotosessionen återbördade jag varsamt det ca. 2mm långa djuret till dess jaktmarker bakom tvättstället.

Personally I think these animals of the Chthonioidea class are quite nice; they perform a rather entertaining mating dance, take care of their young a while after their birth, have a life-span of 2-3 years and have been on Earth for at least 380 million years.

Personligen tycker jag att dessa djur av släktet Chelonethida är ganska trevliga; de utför en tämligen underhållande parningsdans, vårdar sin avkomma ett tag efter de fötts, har en livslängd på runt 2-3 år och har funnits på Jorden i minst 380 miljoner år.

Pseudoscorpions have few commercial uses, but correctly prepared they are a real delicacy. In the muslitos-snack they are dipped in deep fry batter and one claw is traditionally kept as a small handle - truly scrumptious!

Klokrypare har få kommersiella användningsområden, men är en riktig delikatess rätt tillagade. I snackset muslitos doppas de i frityrsmet och en klo sparas traditionellt som ett litet handtag - jättegott!

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: Peter 2008-01-23

 

Posted by: Max Magnus 2008-01-23

 

Posted by: Peter F 2008-02-19

 

Posted by: Mia 2010-10-28

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Monkey see, monkey do - Apa ser, apa gör "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 

Other days - Andra dagar:

Contact
Up