Small Game Hunting: The Pseudoscorpion - Klokryparen: En svensk skorpion

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2008-01-22

So, during a break from my attempts to work myself to death I went on some small game hunting in my studio the other night. On the soap bottle in the bathroom I found this critter, a so called pseudoscorpion or false scorpion or book scorpion (a loved child has many names). It's a nifty 2mm arachnid; like spiders it eats mites and other small pests, so after the photo session I carefully returned it to its hunting grounds behind the bathroom sink.

Så, under en paus i mina försök att arbeta ihjäl mig gick jag häromnatten på lite småviltsjakt i ateljén. På toalettens tvålflaska fann jag detta kritter, en s.k. klokrypare, eller bokskorpion, eller mosskorpion (kärt barn har många namn). Det är ett nyttodjur; likt spindlar äter den kvalster och andra smådjur, så efter fotosessionen återbördade jag varsamt det ca. 2mm långa djuret till dess jaktmarker bakom tvättstället.

Personally I think these animals of the Chthonioidea class are quite nice; they perform a rather entertaining mating dance, take care of their young a while after their birth, have a life-span of 2-3 years and have been on Earth for at least 380 million years.

Personligen tycker jag att dessa djur av släktet Chelonethida är ganska trevliga; de utför en tämligen underhållande parningsdans, vårdar sin avkomma ett tag efter de fötts, har en livslängd på runt 2-3 år och har funnits på Jorden i minst 380 miljoner år.

Pseudoscorpions have few commercial uses, but correctly prepared they are a real delicacy. In the muslitos-snack they are dipped in deep fry batter and one claw is traditionally kept as a small handle - truly scrumptious!

Klokrypare har få kommersiella användningsområden, men är en riktig delikatess rätt tillagade. I snackset muslitos doppas de i frityrsmet och en klo sparas traditionellt som ett litet handtag - jättegott!

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Peter 2008-01-23

Har du hittat något näste ännu? Frysta djur i all ära, men färska friterade... mmmm, det vattnas i munnen!

 

Posted by: Max Magnus 2008-01-23

De svenska är så små, men tillräckligt många blir det väl som typ råris kokat i hummerfond antar jag.

 

Posted by: Peter F 2008-02-19

Brilliant turn at the last. I laughed and groaned.

 

Posted by: Mia 2010-10-28

Fina bilder på Bokisen. Jag håller dörrarna öppen för dem och vet att en och annan har sitt tillhåll hos mig (brukar se en runt var 12'e månad). Enda nackdelen med den är ju att om den finns hos mig så finns också deras föda någonstans i hemmet...

Hmm inte mycket mat man får ur en bokis =).

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Monkey see, monkey do - Apa ser, apa gör "
   
Contact
Up