Moon Patrol - Månpatrull

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2008-03-27

The painting Moon Patrol.
Målningen Månpatrull.

I currently got an awful lot of new art to show, so during the following days - no - following weeks I will publish new stuff here, paintings and sculptures indiscriminately, almost on a daily basis.

Sharp sighted people notice the light in the above painting, that it's kind of more "stinging" than usual. Of course it is so, because that's not on Earth.

Jag har vansinnigt mycket ny konst att visa nu, så kommande dagar - nej - kommande veckor kommer jag att lägga ut nya grejer här, målningar och skulpturer om vart annat, så gott som dagligen.

Skarpsynta reagerar på ljuset i målningen ovan, att det är typ "stickigare" än det brukar vara. Självklart är det så, för det där är inte på Jorden.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Malin 2008-04-01

Underbar! Särskilt de rosa svamparna. Som en dröm.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Cuddling Dragons - Gosande drakar "
   
Contact
Up