Life: Support
News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Livet: Support
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Al Gore, Hitler and Torquemada have got a leash for you! - Al Gore, Hitler och Torquemada har ett koppel åt dig!


2008-04-05

The sculpture (click on it to take a closer look)
Al Gore, Hitler and Torquemada have got a leash for you.
Skulpturen (klicka på den för att titta närmare)
Al Gore, Hitler och Torquemada har ett koppel åt dig.

Today's outside threat - that which is true because "everyone" says so - that which shall unite and subdue, is as you know named the greenhouse effect, earlier flavours have been the Devil, Jews, capitalists, Russians and probably once upon a time Neandertals.

Dagens yttre hot - det som är sant för att "alla" säger så - det som ska ena och kuva, heter som bekant växthuseffekten, tidigare smaker har varit djävulen, judar, kapitalister, ryssar och antagligen en gång i tiden neandertalare.

How long before the first military actions in the name of the greenhouse effect? What real environmental sins get away undisclosed in the shadows while all light are on the greenhouse effect? How much human processing power gets wasted on this nonsense?

Earth's climate is cyclic, and now it gets warmer for a while - enjoy. It wasn't that long ago last time solar activity increased and the heath was on; what do you think the Vikings had on their minds when they named Greenland? Were they being ironical? Or was it warmer those day due to all their looting and burning?

Oh, I just recalled; the greenhouse effect is my fault! Click here to find out why.

Hur länge innan de första militära aktionerna utförs i växthuseffektens namn? Vilka reella miljösynder kan ske obemärkt i skuggorna nu när allt ljus är på växthuseffekten? Hur mycket mänsklig processorkraft går till spillo på detta nonsens?

Jordens klimat går i cykler, och nu blir det varmare ett tag - ha så kul. Det var inte länge sedan sist solaktiviteten ökade och värmen låg på; vad tror ni vikingarna tänkte på när de namngav Grönland? Var de ironiska? Eller var det varmare på den tiden för att de plundrade och brände så mycket?

Jo, kom just ihåg det, växthuseffekten är ju mitt fel! Klicka här för att läsa varför.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

There are no comments posted yet. - Inga kommentarer är postade ännu.

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Eat Blood, Leash Boy! - Ät blod koppelpojken! "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Video: How to attain inner silence
 • Video: Are you chasing McGuffin?
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up