Bengt Lindström's Chimneys - Bengt Lindströms skorstenar

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2007-05-03

Bror and I are just about to finish our city dragons in a cold workshop just south of Sundsvall and during a break we happened to find Bengt Lindström's proposal for the aesthetisation of the chimneys at Kubal. Richard and Bror do not only serve as posturers in the picture above but also help the model from falling apart.

Here is some similar stuff we remember from last summer.

Bror och jag håller som bäst på att färdigställa våra tilldelade stadsdrakar i en kall verkstad strax söder om Sundsvall och under en paus i arbetet råkade vi hitta Bengt Lindströms förslag till utsmyckning av Kubal-skorstenarna. Richard och Bror fungerar inte enbart som posörer på bilden utan hjälper också till att hålla ihop modellen.

Här är lite liknande vi minns från förra sommaren.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"A Dark God Returns - En mörk guds återkomst "
   
Contact
Up