Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Northern Summit Trip - Nordisk topptripp

2008-09-13

If your internal modus operandi isn't a constant dialogue but silence, then if you turn around - standing still - you will end up in Meta. It's just around the corner.

Om ditt interna modus operandi inte är en ständig dialog utan tystnad, om du då vänder dig om - stillastående - hamnar du i Meta. Det ligger ju bara runt hörnet.


You will never really be yourself - complete - before you've been there, but you won't know you're there and you won't be able to receive it if you aren't yourself already.

Du blir aldrig riktigt dig själv - fullständig - förrän du varit där; men du vet inte att du är där och kan inte ta det till dig om du inte redan är dig själv.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"In the Pipe - I pipan "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up