Northern Summit Trip - Nordisk topptripp

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2008-09-13

If your internal modus operandi isn't a constant dialogue but silence, then if you turn around - standing still - you will end up in Meta. It's just around the corner.

Om ditt interna modus operandi inte är en ständig dialog utan tystnad, om du då vänder dig om - stillastående - hamnar du i Meta. Det ligger ju bara runt hörnet.


You will never really be yourself - complete - before you've been there, but you won't know you're there and you won't be able to receive it if you aren't yourself already.

Du blir aldrig riktigt dig själv - fullständig - förrän du varit där; men du vet inte att du är där och kan inte ta det till dig om du inte redan är dig själv.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Bengt&Hilde 2008-09-14

Jodu livet är väldigt likt ett stort Yatsy tärningarna kastas hela tiden .....Både av oss själva å av andra....Å i en stor myrstack är man bara en siffra ingen individ. Fina tavlor starka färger i båda dina sista verk kul kunna få se konst GRATIS på nätet!
Ljus&Värme:B&H &barn, djur å odjur

 

Posted by: Gucko 2008-09-16

Aaah
En explosion av nerv och känsla.
Måhända ett uttryck för någonting ljust och starkt...
Skönt att se kraften i din pensel, spela över det registret.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"In the Pipe - I pipan "
   
Contact
Up