Patience Killed the Dream - Tålamod dödade drömmen

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2008-12-23

I had some doubts regarding painting this vision. The reason for this doubt is - if we are to start from the beginning - that in previous times there were in each civilisation, outside the majority of profanum vulgus (muggles) a lot of village idiots, some shamans, a few wizards and perhaps one and another occasional god. So it is still this day, these archetypes are still alive among us, but these ancient titles have now been bundled up into the concept "artist".

The logical consequence of this is of course that art is magic - you get what you paint - in one way or another. And the art you surround you with affect you. The paintings of today are the future - literally speaking. Which explains why so many artists have lived and died poor and unhappy; without insight regarding their own powers they have painted desolate landscapes, their psychoses or just nonsense with ruin as the ultimate consequence. Just look at what the futurists caused!

But it's all a matter of interpretations, it's about how the piece is read. If the envisioned spell is impossible or can be interpreted in several ways the magic seek alternative ways - usually the one with least physical resistance - to fulfil it.
So, perhaps the above painting brings good things anyway.

Jag var aningen tveksam till att måla den här visionen. Orsaken till denna tveksamhet är - om vi ska ta det från grunden - att förr i tiden fanns det i varje civilisation, utanför majoriteten av profanum vulgus (mugglare) en mängd byfånar, några shamaner, ett fåtal trollkarlar och kanske en och annan gud. Så är det än i dag, dessa arketyper finns än idag livs levande bland oss, men dessa forna titlar har nu buntats ihop till begreppet "konstnär".

Detta har då den logiska påföljden att konst är magi - man får det man målar - på ett eller annat sätt. Och konsten du omger dig med påverkar dig. Dagens målningar är framtiden - bokstavligen talat. Vilket förklarar varför så många konstnärer levat och dött fattiga och olyckliga; utan insikt i sina egna krafter har de målat öde landskap, sina psykoser eller allmänt innehållslöst blahabla med ruin som följd. Se bara på vad futuristerna ställde till med.

Men det är en tolkningsfråga, det handlar om hur verket läses. Om den visualiserade formeln är omöjlig eller kan tolkas på olika sätt söker magin alternativa vägar - vanligtvis den som erbjuder minst fysiskt motstånd - att uppfylla den.
Så kanske ovanstående för något gott med sig ändå.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Agatonsax 2008-12-24

Träffande vision, oerhört klar gestaltning av ett öde.
Mannen i sitt förlorade segel.
Ja kanske är det den öken man måste uppleva innan ett nytt skepp dyker upp, inte vet jag. Hur som helst känns det som om tiden sen målarskolan egentligen bara lett en runt och runt utan att kommit nån vart.
Seglet måste få fart.

 

Posted by: 85 2008-12-25

Trots dina farhågor anser jag att den här målningen är din bästa på ett tag. Knepet att komma runt eventuella magiska efterverkningar är att visualisera sina fiender i obehagliga situationer (en fiberrik kost hjälper också till) som denna medans man målar dem. Fungerar då som en slags konst-vodoo. Mycket praktiskt vill jag mena.

 

Posted by: Lilian Nattel 2008-12-26

Before I read the title, it looked to me like the figure (standing on his toes) was poised to break through and fly. So yes I think it is open to interpretation. I understand the concern about the vision becoming reality. I experience that with writing, both the concern and the actuality. On the other hand, perhaps the painful part has already occurred, and it is out of that personal & universal knowledge that the art is made and yet the beauty of it, the truth of it, can be redeeming, as well as the hope of transformation which may be a part of the vision, too.

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"The Finale of the Rope Trick - Reptricket avslutas"
   
Contact
Up