Appaloosa-animation

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2009-04-10
The Appaloosa painting.
Målningen Appaloosa.

I haven't had a particularly clear view of my path from tabula rasa to finished painting, so when I made this my latest painting I took a photo of it after each pass and then I rendered those photos into an animation. The only step missing is the last, the varnishing of the painting and the embellishing of the frame. Click here or on the painting above to see the painting grow... or rather leap into being.

Jag har haft ganska dålig koll på hur vägen från tom pannå till färdig målning egentligen ser ut för mig, så när jag gjorde den här senaste målningen tog jag ett kort efter varje arbetspass och gjorde en animation av dessa bilder. Det enda steg som saknas är det sista, förnissningen av tavlan och förgyllningen av ramen. Klicka här eller på bilden ovan för att se tavlan växa... eller snarare hacka fram.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Lilian Nattel 2009-04-10

I enjoyed the video, looking forward to seeing the final painting.

 

Posted by: Max Magnus 2009-04-10

Uh... the final painting is the large picture above.

 

Posted by: peter 2009-04-12

Jag undrar om inte Lilian menar den nu "transformerade", tavlan? Nu när den övergått (rent teoretiskt) i någons ägor, sker då inte något? Spännande vore det att se den på den där främmande väggen. Har något förändrats? Är den då där installerad.. färdig?

 

Posted by: Max Magnus 2009-04-12

Aha... Du menar den magiska dimensionen. ::Himlahästen kommer norrifrån, galloperar fram över karga men gyllene klippor:: Undrar vad det kan betyda :)

 

Posted by: Gun 2009-04-14

Intressant. Processen är lika mycket konst som själva slutresultatet!

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Hypnocroc! "
   
Contact
Up