News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Appaloosa-animation

2009-04-10
The Appaloosa painting.
Målningen Appaloosa.

I haven't had a particularly clear view of my path from tabula rasa to finished painting, so when I made this my latest painting I took a photo of it after each pass and then I rendered those photos into an animation. The only step missing is the last, the varnishing of the painting and the embellishing of the frame. Click here or on the painting above to see the painting grow... or rather leap into being.

Jag har haft ganska dålig koll på hur vägen från tom pannå till färdig målning egentligen ser ut för mig, så när jag gjorde den här senaste målningen tog jag ett kort efter varje arbetspass och gjorde en animation av dessa bilder. Det enda steg som saknas är det sista, förnissningen av tavlan och förgyllningen av ramen. Klicka här eller på bilden ovan för att se tavlan växa... eller snarare hacka fram.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 
Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: Lilian Nattel 2009-04-10

 

Posted by: Max Magnus 2009-04-10

 

Posted by: peter 2009-04-12

 

Posted by: Max Magnus 2009-04-12

 

Posted by: Gun 2009-04-14

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Hypnocroc! "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Perspective warp wall painting
 • Video: How to attain inner silence
 • Video: Are you chasing McGuffin?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up