Dragon meat cutting chart - Fylking och Aschberg inspekterar drakstyckning

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2009-04-29

Me with a dragon head.
Jag med drakhuvud. (foto: Richard Vännström)

I'm going to make a City Dragon for ICA this year, and as usual one can't just paint a standard dragon, so bring forth the angle grinder...

Jag ska göra en stadsdrake åt ICA i år, som vanligt går det ju inte för sig att bara måla en standarddrake, så fram med vinkelslipen...

...draw a cutting chart...

...rita upp ett styckschema...

...and half an hour later one got a quite nice puzzle to figure out.

...och en halvtimma senare har man ett schysst pussel att pyssla med.

A couple of hours later Robert Aschberg and Gert Fylking drop by to check out what's up.

Ett par timmar senare kommer Robert Aschberg och Gert Fylking förbi och kollar läget.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Bengt Alexandersson 2009-04-30

HUR fick du dit Robban Aschberg & Gert Fylking??? Kände de till dej redan?.....De 2 är stora kända BREDKÄFTADE människor kan verkligen ge dej en skjuts framåt i media OM de vill:O)

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"In the Cellar - I källaren "
   
Contact
Up