Street Art Monkeys - Apor över Sundsvall

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2009-05-09

Adequate urban camouflage.

Adekvat stadskamouflage.

Givetvis har statens konstråd ingenting med någonting att göra - se det som ett internt skämt.

There's a message here.

Det finns ett budskap här.

Ska're va' bärs, ska're va' Kopparbärs - 10%!

Jocko the Monkey - controls the traffic flow through city Sundsvall.

Apan Jocko - sköter trafikflödet genom Sundsvall.

Gustav II Adolf, who liberated the town from the great monkey plague of the 16th century.

This monkey had a built in "easter egg"; if someone would get a hold of and pull its body it would easily come loose, leaving its gory head (with a rather realistic stump of spine hanging from it) in the statue's hand.

Gustav II Adolf, som befriade staden från 1600-talets stora ap-plåga. Digeraporna.

Den här apan hade ett inbyggt "påskägg"; skulle någon få tag i och dra i kroppen var den konstruerad så att den lätt lossnade, lämnandes huvudet kvar i statyns hand med lite tillhörande blodigheter, bl.a. en ganska realistisk ryggradsstump hängande från det.

Apeocalyptic.

Click here for newer monkeys.

Ap-okalyptiskt.

Klicka här för nyare apor.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Bengt Alexandersson 2009-05-09

Men herregud du har ju placerat ut betydligt FLER apor i Sundsvall än ST nämt ju!!!
Framförallt Gustav II Adolf hållandes en dräpt apa var otroligt realistisk och bra utförd!!! Frågan är bara kommer folket låta dina apor vara ifred du är ju ett STORT hett namn idag dina verk är ju värda tusenlappar styck....Och du bjuder Sundsvalls stad på gratis konst??? Ljus&Värme från dina trogna fans i Stavreviken:O)

 

Posted by: Lilian Nattel 2009-05-09

The one on the streetlamp and the one blowing the horn are my favourites, probably because I can see them best in the photos. All made me smile.

 

Posted by: Max Magnus 2009-05-09

Bengt: Vi satte faktiskt ut fler apor än de som finns på bilderna ovan, lite upptäckarglädje måste finnas kvar.

Lilian: You got a point there. It's easier to hide things in a scene than making them stand out, especially if the scene is a whole town. I need more megapixels - a lot more megapixels.

 

Posted by: Björling 2009-05-11

HAHAH det här är det bästa som hänt Sundsvall! mera mera mera

 

Posted by: alice 2009-05-13

ååh, jag har sett alla utom den sista och dom är ju för söta (:

 

Posted by: elax 2009-06-13

it's funny

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Icarus "
   
Contact
Up