Art and Money (illustrated with a monkey) - Konst och pengar

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2009-06-07

If one disregard the days it took to mold the parts then it took me four days to assemble and paint the sculpture above. Four days for such an insignificant gadget, barely 8" in length. The price for the sculpture is $377. Perhaps you think it's expensive, almost $400 for something you could just as easily buy made in China for a few bucks, but if you reason that way you do so just because you can't think.

First thing first, $377 for four days work is a low salary for a craftsman these days. But therein lies not the cost; because my time is yours for free, I give you those four days, here you are! What you pay for is my achievements as an artist - when you give me $377 in exchange for that croc or twenty grand for that painting you support e.g. stunts like this one and show that you appreciate that I made the effort to place my work in such a position that the world might see it if it wished to and that I do not stuff all my ideas into the drawer for no one but those closest to me (those who live in my drawer) to see (something which is very tempting sometimes).

It's also rare that I sell a piece without some dickering and bargaining - and that's OK, I am myself that dude who when visiting a store demand that at least half the price is drawn from the sausage if its expiration date is near; to bicker about prices is a pleasure, somewhat like dancing, and I won't deny you that - but! If you do dicker about the price you should be aware that you do not pay for stunts like this one - you pay for maintaining status quo. You let me pay my bills and survive the day - and that I'm grateful for - but you do not contribute for me to write my name across the Moon - which I could do tomorrow* if you just bring me enough dough.

Capiche?

Accomplishing such a task tomorrow might sound completely impossible due to the slacker mentality most of you suffer from, but given enough funds I could for instance rather quickly put together a very powerful laser that... ...blah, just bear in mind whose blog you are currently reading.

Om man räknar bort dagarna det tog att gjuta delarna tog det mig fyra arbetsdagar att sätta ihop och måla skulpturen ovan. Fyra dagar för en liten grej, ynka 20 centimeter på längden. Utpriset är 3 000:-. Kanske tycker ni det är dyrt, 3 papp för en liten grej man lika gärna kunde köpa från Kina för några kronor, men om ni resonerar på det viset är det bara för att ni inte kan tänka.

Först och främst, 3 000:- för tre dagars arbete är en låg lön för en hantverkare idag. Men däri ligger inte kostnaden; för min tid får ni gratis, jag ger er de där fyra dagarna, varsågoda! Det ni betalar för är min gärning som konstnär - när ni ger mig tre tusen för den där krokodilen eller tjugo tusen för den där tavlan stöder ni t.ex. sån't här och visar på bästa sätt att ni uppskattar att jag visar upp mina alster för världen om den behagar titta och inte bara stoppar alla mina idéer i byrålådan för ingen utom mina närmaste (de som bor i min byrålåda) att se (vilket är väldigt frestande ibland).

Vidare är det sällan jag säljer ett verk utan att det ska prutas och förhandlas hit och dit - och det är OK, jag är själv en sådan som kräver att minst halva priset dras av falukorven på ICA om dess datum är kort, att tjafsa om priser är ett nöje, likt att dansa, och jag förnekar er det inte - men! Om ni prutar ska ni veta att ni betalar inte för sån't här, ni betalar bara för att upprätthålla status quo. Ni låter mig betala mina räkningar och överleva dagen - och det är jag tacksam för - men ni bidrar inte till att jag skriver mitt namn tvärs över månen - vilket jag kan göra i morgon om ni bara släpper till nog med deg.

Capiche?

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Le canard gigantesque 2009-06-07

Pruta, dansa eller slåss med kniv. Typ samma sorts underhållning.

 

Posted by: peter 2009-06-07

vackert!

 

Posted by: Chgod 2009-06-07

gnälligt värre.

 

Posted by: Max Magnus 2009-06-07

Äsch... Det var inte meningen att det skulle låta gnälligt, mer lite trivsamt raljerande. Skriva ner sån't här som alla konstnärer gnäller om inför vänner och kollegor. OK, gnäll it is, men man måste fan få gnälla ibland också!

 

Posted by: Max Magnus 2009-06-07

Le canard gigantesque: Japp, pruta, dansa & slåss - brukar inte det ena leda till det andra och till det tredje (ordning valfri).

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"On the Air - I radion "
   
Contact
Up