News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Here's My Summer - Här har ni min sommar

2009-07-30

So, here's my summer:

Så, här har ni min sommar:

One blueberry, one point.

Ett blåbär, ett poäng.

A swan, just a snack for my mother's shishi Bitzy. Don't let the dog's size fool you, when it opens its mouth the rows of teeth meets up in the neck in some weird manner, making its bite huge; hence her name.

En svan, en munsbit för morsans shishi Bitzy. Låt er ej luras av hundens storlek, när den gapar möts liksom tandraderna i nacken på något osannolikt sätt, vilket gör dess bett enormt; därav hennes namn.

I have a talent for sneaking up on animals, as you perhaps have seen earlier here and here. The zooming function on the camera I used here is rather rudimentary so this picture of an ordinary Swedish lizard is taken from about 30 centimetres away.

Jag är bra på att smyga på djur, som ni kanske sett tidigare här och här. Zoomfunktionen på kameran jag använde här är högst rudimentär så den här bilden på en ordinär svensk ödla är tagen på ett avstånd av ungefär 30 centimeter.

There's this beach just around the corner where ships from the whole world came and loaded cargo and at the same time dumped their ballast; stones from all over the world, most likely ordinary where they came from but exotic when mixed.

Det finns den här stranden runt hörnet där skepp från hela världen kom och lastade på gods och samtidigt dumpade sin barlast; sten från just hela världen, säkert ordinära där men exotiska när de blandas.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 
Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: peter 2009-07-30

 

Posted by: Max Magnus 2009-07-30

 

Posted by: Beppe&Gänget 2009-08-02

 

Posted by: Max Magnus 2009-08-02

 

Posted by: Beppe&Gänget 2009-08-03

 

Posted by: Monica 2009-08-06

 

Posted by: Max Magnus 2009-08-06

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Silver Dragon for City Dragon - Silverdrake till Icarus "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Perspective warp wall painting
 • Video: How to attain inner silence
 • Video: Are you chasing McGuffin?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up