Y-salong 2010: Vernissage

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2010-02-15
Y-salong 2010 vernissage party - Y-salong 2010 vernissagefest

On Saturday it was the grand opening party for Y-Salong 2010, a Swedish art triennial.

I lördags var det vernissage för Y-Salong 2010, Västernorrlands egen konsttriennal, i år på Länsmuseet i Härnösand. Här är det vernissageparty.

Recension i Allehanda.
Recension i ST.
Recension i Volym.

Min skulptur är omnämnd och med på foto i samtliga artiklar. Angående recensionen i Volym; "Tank-man" hade förutom kassarna faktiskt en slik väska: Film!

During the party a secret room was discovered behind Robert Eriksson's paintings. Then it all became a bit wild and crazy.

Under festen upptäcktes ett hemligt rum bakom Robert Erikssons målningar. Då blev det lite wild and crazy.

Y-salong 2010: Tiananmen-monumentet.

...and there's my Tiananmen-monument. There was somewhat too much emphasis on white walls, but I suspect that one of the intentions of the jury was that nothing should be repeated; each object in the exhibition stands pretty much alone in its technique and arrangement. Despite this the exhibition can't be blamed to go off into too many directions.

...och där står mitt Tiananmen-monument. Lite väl mycket vita väggar i utställningen, men jag misstänker att en av juryns tankar med urvalet var att inget skulle upprepas; varje tingest i utställningen är tämligen ensam om sin teknik och upplägg. Trots det upplevs det hela inte som spretigt.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Princess 2010-02-17

Det är respekt att ge så mycket rum åt ett konstverk och det förtjänar det verkligen. Samtidigt, känns det sjukt när det finns så mycket fin konst att visa. Jag är helt klyven.

 

Posted by: Zakk Wylde 2010-02-22

Ser ut som en julfest på ett gruppboende. Är detta norrlands finest? :D

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Nippon Maru and a dragon, bound by a magic knot - En drake, bunden av en magisk knut "
   
Contact
Up