Nippon Maru and a dragon, bound by a magic knot - En drake, bunden av en magisk knut

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2010-02-23
The Softer the Skin the Mightier the Beast  - Ju mjukare skinn desto mäktigare best

Even if I seem to be rather productive there are sometimes years of preparations and planning behind each painting, the fact that I finish about 20-30 paintings and just as many sculptures each year is because I have about that many projects "in the pipe" at the same time.

I saw this painting before me last spring and made the sketch you can see inset in the photo below. Last summer, after a low-intense search a suitable ship was found in the shape of a vintage plastic model kit of the Nippon Maru in a flea market.

Building Nippon Maru - Bygger Nippon Maru

This autumn I sculpted the beast; and what was supposed to be just a three-dimensional sketch became a piece of art of its own.

One of the ideas I abandoned was to write the title of the painting on a painted banner below the dragon, for a short while I thought this suitable due to that the painting shares some similarities with a pub sign. But I rejected this since it would disturb the impression of something really being there instead of just being painted. During the completion of the painting I realized that it was necessary to bind the dragon with a magic knot in order to keep it in the painting. Do not open until D-day!

It's by the way -30 ºC (-22 ºF) outside my studio when I write this. I should have been far, far down south checking the possibilities for establishing a southern base by now, but the usual curse went off - as custom is - and I got stuck for yet another while. I was on the verge to leave though, and had I done so I would have ended up in the middle of a natural disaster. But I think I'd preferred the southern one though, if I had got the option to choose.

Även om jag förefaller tämligen produktiv ligger det ibland år av arbete och förberedelser bakom varje målning, faktumet att jag får klar runt 20-30 målningar och lika många skulpturer varje år beror på att jag arbetar med ungefär just så många projekt samtidigt.

Jag såg den här tavlan framför mig förra våren och skissade ner den (ni ser skissen infälld i fotot till vänster). Efter ett lågintensivt letande hittades ett lämpligt skepp i form av byggsatsen till skeppet Nippon Maru på en loppmarknad i Svartvik i somras. I höstas skulpterade jag besten i förgrunden; den tredimensionella skissen blev ett fristående konstverk i sig självt.

En av idéerna jag förkastade under skapelseprocessen var att skriva titeln på en målad banderoll under draken, ett ögonblick tyckte jag detta kunde passa då målningen i utförandet påminde en del om en pubskylt. Men jag förkastade detta då det skulle störa intrycket av att något verkligen är där och inte bara är målat. När tavlan började bli klar upptäckte jag att det var nödvändigt att binda draken med den där magiska knuten för att hålla den kvar i målningen. Får ej öppnas innan domedagen!

The Softer the Skin the Mightier the Beast  - Ju mjukare skinn desto mäktigare best

Det är f.ö. -30 ute när jag skriver det här. Jag skulle egentligen ha kollat läget för att etablera en bas lååångt söderut vid det här laget men den sedvanliga förbannelsen slog som vanligt in och jag blev kvar ett tag till. Det var dock nära att jag kom iväg för ett tag sedan, och hade jag gjort det hade jag hamnat mitt i en naturkatastrof. Men jag hade nog föredragit den södra ändå om jag fått välja.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Bleubeard and Elizabeth 2010-03-12

I found your blog this morning while searching for a blog to showcase. I really like your unique and totally different art. I feature a blog each day and have chosen yours today (Mar 12).

Thank you for having such a colorful and fun blog.

 

Posted by: Max Magnus 2010-03-12

Bleubeard and Elizabeth: Cool! But... You've stolen our cat!!

 

Posted by: bitts 2010-05-20

and you write well too!
why don't you do some story telling with visuals, like the creators of Asterix and Obelix -Uderzo and Goscinny --and you could single handedly do the job of both, the wordsmith as well as the line-n-coloursmith!
May be you already have done such projects..
Impression that you are a good person seems to be getting stronger..
Bitts

 

Posted by: bitts 2010-05-20

and you write well too!
why don't you do some story telling with visuals, like the creators of Asterix and Obelix -Uderzo and Goscinny --and you could single handedly do the job of both, the wordsmith as well as the line-n-coloursmith!
May be you already have done such projects..
Impression that you are a good person seems to be getting stronger..
Bitts

had to change the identification ..why can't a person comment separately on separate compositions?

 

Posted by: bitts 2010-05-20


and you write well too! why don't you do some story telling with visuals, like the creators of Asterix and Obelix -Uderzo and Goscinny --and you could single handedly do the job of both, the wordsmith as well as the line-n-coloursmith! May be you already have done such projects.. Impression that you are a good person seems to be getting stronger.. Bitts

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Angels on Line - Änglar på rad "
   
Contact
Up