en något dold, alldeles nyuppdaterad sida med språkgrodor

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts

2005-03-11
Färdigställde en målning som jag antagligen kommer att kalla "Järnsjäl".

Om ni är smarta nog att vara roade av sådant kan jag nämna att jag har en något dold, alldeles nyuppdaterad sida med språkgrodor jag sprungit på.Comment Permanent URL


Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

There are no comments posted yet.

Inga kommentarer är postade ännu.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"drug-induced hallucinations"
   
Contact
Up