News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Perspective warp wall painting

2017-02-04
Comment Permanent URL

This is a perspective warped wall painting I finished today in a 15 metres long passage in the 15/20 building at Kronobergsgatan in Stockholm. When you approach the sun a infrared heater is turned on and you will thus not only be embraced by the sun visually but also in a tactile manner.

Detta är en perspektivförvrängd väggmålning jag färdigställde idag i en 14 meter lång passage i 15/20 huset på Kronobergsgatan i Stockholm. När du närmar dig solen kommer en infravärmare att slås på varpå du omfamnas inte bara visuellt utan också taktilt av solen.

View from the street. Vy från gatan.

View from inside. Vy inifrån.

Share on Facebook  Instagram    Add to Reddit 

 

Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: Doug Paterson 2017-04-12

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Ateljé sökes "
Art blog: Tidigare inskrifter.
Previous - Föregående:
"Video: How to attain inner silence"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

  • Ateljé sökes
  • Perspective warp wall painting
  • Video: How to attain inner silence
  •  

    Other days - Andra dagar:

    103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
    Contact
    Up