Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2010-07-04
Invitation to the Florence Biennale - Inbjudan till Florensbiennalen

I'm once again invited to participate in the Florence Biennale, but it would cost me about €4000 in expenses. Anyone willing to sponsor me?

Jag är återigen inbjuden till Florensbiennalen, men det skulle kosta mig runt 40 000:- att delta med frakt, resor m.m. Någon som vill sponsra?2010-06-23
The Crying Boy 11,2" X 11,2"

Det gråtande barnet 28,5 cm X 28,5 cm

These are not as usual visions I've seen but rather ideas I've built up in about the same manner as I make my sculptures. First a sculptural scene, photo, digital image work, and then the picture is finished with traditional painting and embellishing techniques. Finally they are varnished to an enamel like gloss. Everything done by hand by me of course. The paintings are made in small series, as a more genuine alternative to lithographs or giclées. I call them composites since they are the result of a wide range of techniques.

They are all for sale and you can afford them. Contact me for prices. Click on the pictures for more info.

Frog Jumpers 13,9" X 11,2"

Frog Riders 11,2" X 13,9"
Grodhoppare 35,5 cm X 28,5 cm

Grodryttare 28,5 cm X 35,5 cm

Detta är inte som vanligt visioner jag sett utan snarare idéer jag byggt upp ungefär på samma sätt som jag gör mina skulpturer. Först en skulptural scen, foto, digital bildbehandling, sedan färdigställs tavlan med traditionellt måleri och förgyllning. Slutligen fernissas de emaljblanka. Allt gjort för hand av mig själv givetvis. Tavlorna är tillverkade i små serier, typ som ett mer genuint alternativ till litografier. Jag kallar dem kompositer då de är ett resultat av så många olika tekniker.

De är alla till salu och du har råd med dem. Kontakta mig för priser. Klicka på bilderna för mer info.The Burning Heart 13,9" X 11,2"

Det brinnande hjärtat 35,5 cm X 28,5 cm

The paintings are made on MDF-board and have a distance piece on the back making them appear to float in front of the wall. Embellishing and effect paint makes them almost appear 3-dimensional.

Tavlorna är gjorda på MDF-skivor och har distanser på baksidan vilket gör att de ger intrycket att sväva utanpå väggen. Förgyllning och effektfärger gör dem nästan tredimensionella.

2010-05-20
2010-04-10

The "running season" never ends, what does begin now is the barefoot season.

 • Mer: Running "barefoot" during winter.

 • "Löparsäsongen" slutar aldrig, vad som nu börjar är barfotasäsongen.

 • Mer: Springa "barfota" på vintern.

 • 2010-04-09
  Konstutställning! Observera att den bara pågår i tre dagar.


  2010-03-26
  The Vamos a la Fiesta painting.
  The painting Vamos a la Fiesta.   

  Senare skriverier.
  Senare dagar/
  Recent days...
  Tidigare inskrifter.
  Tidigare dagar/
  Past days...
  Contact
  Up