Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

Max Magnus Norman Max Magnus Norman is the Swedish artist who achieved The Philosophers' Stone.

 

Recent updates (...as in new paintings etc.):

 

 

I betraktarens öga / In the eye of the beholder

2021, måleri och pastell på pannå / painting and pastel on board
2 X 37 X 28 cm

Min senaste; en stereoskopisk diptyk. Se i kors så att tavlorna flyter ihop - bilden blir då tredimensionell.

My latest; another stereoscopic diptych. Cross your eyes so that the paintings come together and the image will become 3D.

Nedan är fyra andra stereoskopiska diptyker jag nyligen målat klart. Målningarna är alltså fullt tredimensionella; korsa ögonen så att bilderna flyter ihop till en så flyger fåglarna ut ur ramarna!

Målningarna går att köpa som tryck för 900:- Två signerade, oramade blad med bilden i originalstorlek på högkvalitativt papper. Messa adress, beställning och swisha till 0707209933 - OBS! kolla att mitt namn dyker upp i Swish.

Below are four other stereoscopic diptychs that I have recently finished painting. The paintings are fully 3D; squint so that the images becomes one and the birds will fly out of the frames!

 
 

Rödhaken / The Robin

2021, stereoskopiskt måleri på pannå / stereoscopic painting on board
2 X 25 X 25 cm

 

Blåmesarna / The Bluetits

2021, stereoskopiskt måleri på pannå / stereoscopic painting on board
2 X 30 X 30 cm

 
 

Korparna / The Ravens

2021, stereoskopiskt måleri på pannå / stereoscopic painting on board
2 X 38 X 30 cm

 
 

Nötskrikorna / The Jays

2021, stereoskopiskt måleri på pannå / stereoscopic painting on board
2 X 30 X 30 cm

 

 

Tidslinjer / Timelines

2021, måleri på pannå / painting on board
119 X 53 cm

Världsträdets grenar är tidslinjer. Varje gång någon tar ett definitivt språng in i Tomheten skapas en ny gren; ett nytt buddhafält.

The branches of The World Tree are timelines. Every time someone makes a definitive leap into The Emptiness a new branch takes shape; a new Buddha-field.

 

 

Adorcism

2021, pastellmåleri på pannå / pastel painting on board
54 X 142 cm

 

 

Icaro

2021, pastellmåleri på pannå / pastel painting on board
40 X 65 cm

 

 

Supersonic

2021, pastellmåleri på pannå / pastel painting on board
33 X 41 cm

 

 

En gång var/blir vi rymdskepp / Once we were/will be starships

2021, måleri på pannå / painting on board
72 X 45 cm

Första målningen färdig detta år.

First painting finished this year.

 

 

Lovers and fighters

2020, måleri på pannå / painting on board
64 X 64 cm

 

 

Lilla groda / Little frog

2020, måleri på pannå / painting on board
64 X 64 cm

 

 

Uppfall / Upfall

2020, måleri på pannå / painting on board
57 X 57 cm

 

 

Konstnärlig gestaltning av vad vetenskapsmän anser är den mest troliga faunan på Venus / Artist rendition of what scientists' believe to be fauna most likely on Venus

2020, måleri på pannå / painting on board
42 X 70 cm

 

 

Även de hårdaste män är mjuka mål / Even the hardest of men are soft targets

2020, måleri på pannå / painting on board
44 X 70 cm

 

 

Vapenmästare / Master of weapons

2020, måleri på pannå / painting on board
44 X 70 cm

Trompe l'œil.

 

 

Blå / Blue

2020, måleri på pannå / painting on board
33 X 41 cm

 

 

Freedajmenshuna flowahpowah

2020, diptyk, måleri på pannå / diptych, painting on board
66 X 53 cm (2 X 33 cm)

Stereoskopisk diptyk: Se i kors så att målningarna flyter ihop, då blir bilden tredimensionell.

Stereoscopic diptych: Squint so that the paintings come together as one, then you will experience the painting in three dimensions.

 

 

Sensommarens första blomma - The first flower of late summer

2020, diptyk, måleri på pannå / diptych, painting on board
42 X 31 cm (2 X 21 cm)

Diptyken är ett autostereogram, så se i kors på det att målningarna överlappar varandra, då ser du en fullt tredimensionell bild. Ett annat knep för att uppnå 3D-effekten är att försöka se bortom målningarna, som om du tittar på horisonten genom dem.

This diptych is an autostereogram, so squint, making the paintings overlap, you will then see a fully three-dimensional image. Another trick to ease experiencing the 3D property is to look beyond the paintings, as if you are looking at the horizon through them.

 

 

Dahlian jag köpte av Rayad - The Dahlia I bought from Rayad

2020, måleri på pannå / painting on board
65 X 80 cm

 
 

Hjärtsång - Heartsong

2020, måleri på pannå / painting on board
62 X 80 cm

 
 

Kitsune

2020, måleri på pannå / painting on board
160 X 129 cm

Målningen är ett autostereogram, så se i kors på det att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell. Ett annat knep för att uppnå 3D-effekten är att försöka se bortom målningen, som om du tittar på horisonten genom den.

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then turn fully three-dimensional. Another trick to ease experiencing the 3D property is to look beyond the painting, as if you are looking at the horizon through it

 
 

Här, ät! - Here, eat!

2020, måleri på pannå / painting on board
80 X 100 cm

 
 

Blåbärsbakelse med vaniljglass i solen / Blueberry cake with vanilla ice cream in the sun

2020, måleri på pannå / painting on board
80 X 100 cm

Jag kopplade av från 3D-måleriet med något lite enklare, snabbt rakt-på-sak-målande, vilket resulterade i det här stillebenet. Jag är nöjd med rytmen i denna; händelseförlopp och konsekvenser är tydliga. Även om motivet är stilla finns ett skeende, en rörelse inspelad. Förutom att den är delikat har den här sojaglassen en annan i sammanhanget udda men fördelaktig egenskap; den både smälter och håller formen samtidigt.

När jag målat klart insåg jag att jag använt en och samma pensel till hela målningen.

I took a break from painting stereoscopic and went for some simpler, hands on painting, which resulted in this still life. I'm pleased with the rhythm in this one; a sequence of events and consequences is apparent. Even if the image is still there's a record of motions. Besides being delicious this soy based ice cream has an odd but in this case useful property; it both melts and stays in shape simultaneously.

When finished I realised that I'd been using the one and same brush for the whole painting.

 
 

Yōkai

2020, måleri på pannå / painting on board
160 X 100 cm

Målningen är ett autostereogram, så se i kors på det att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell.

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then turn fully three-dimensional.

Yōkai before painting it.

 
 

Torii

2020, måleri på pannå / painting on board
160 X 100 cm

Årets första målning: Torii

Den är ett autostereogram så se i kors så att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell och du kan leva dig in i den. Du som fick medaljongtapeter att sväva utanpå väggen som liten vet vad jag pratar om.

The first painting of the year: Torii

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then become fully three-dimensional and you can be inside it for a while. You who made medallion wallpapers float outside the wall as a kid knows what I'm talking about.

 
 

Emellanvägen / The in-between path

2019, måleri på pannå / painting on board
160 X 100 cm

En något större stereoskopisk målning. Om nödvändigheten att gå två vägar (meditation och psykedelika) samtidigt för att nå målet.

A somewhat larger stereoscopic painting. About the necessity to walk two paths (meditation and psychedelica) at the same time in order to reach the one goal.

 
 
 

Här är en animation för att förtydliga stereoskopin (3D-egenskapen) i målningen "Tre skallar" (se nedan). Animationen växlar stegvis mellan målningens högra och vänstra sida.

Here's an animation of my painting "Three skulls" (see below) in order to ease the visualization of the painting's stereoscopic (3D) properties. The animation shifts gradually between the painting's left and right side.

 
 

Snake charm

2019, måleri på pannå / painting on board
81 X 100 cm

Stereoskopisk målning; se i kors så att de svarta bladen längst ner på målningen flyter ihop till ett, låt sedan blicken vandra uppåt. Kan hända att saker börjar röra på sig också, bilden är dock inte en animation.

Stereoscopic painting; cross your eyes so that the black blades at the bottom of the painting comes together as one, when it becomes sharp let your gaze wander upwards. Things might also start to move, the image is no animation though.

 
 

The third eye / Det tredje ögat

2019, måleri på pannå / painting on board
44 X 21 cm (såld / sold)

Stereoskopisk målning; se i kors så att ögonen på målningen flyter ihop i mitten. Bilden blir då kvadratisk och du ser det tredje ögat.

Stereoscopic painting; squint upon that the eyes in the painting overlap in the middle. The image then transforms into a square and you will see The third eye.

 

Lyssna på Elin Sobczaks intervju med Max Magnus Norman.

 
 

This is a test / Detta är ett test

2019, måleri på pannå / painting on board
53 X 31 cm

Stereoskopisk målning med rörelsetriggande färgmönster.

Stereoscopic painting with motion triggering colour patterns.

 

 
 

Three skulls / Tre skallar

2019, måleri på pannå / painting on board
84 X 40 cm

"Så, min första målning på nätt tre år. Den tredje skallen är i mitten av målningen; titta i kors!"

Målningen är utställd på Västernorrlands museum t.o.m. 15 september 2019.

"So, here's my first painting in three years. The third skull is in the centre of the painting; squint!"

The painting is exhibited at Västernorrlands museum until September 15th, 2019.