Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

Max Magnus Norman Max Magnus Norman is the Swedish artist who achieved The Philosophers' Stone.

 

Recent updates:

 

Demon

2022, måleri på pannå painting on board
99 X 61 cm

Jag har ägnat mycket av den senaste tiden till att ta itu med den demon jag störtade till Jorden tillsammans med en gång i tiden. Nu sitter den där, fast i form och språk i denna målning.

Fäst blicken på ett av sigillen, och se i kors så att de båda sigillen flyter ihop till ett - då stiger demonen fram!

I've spent a lot of time lately dealing with the demon I once upon a time crashed down to Earth with. Now it sits there, bound by form and language in this painting.

Set your gaze upon one of the seals, cross your eyes upon that the two seals come together as one - and behold; the demon will thus step forth!

 
 

Många har svårt att se i kors tillräckligt för att se mina stereoskopiska målningar i 3D. Därför har jag gjort den här prototypen för ett par "se i kors-glasögon". Med denna kan de flesta tvåögda uppleva mina målningar tredimensionellt. Nästa variant blir lite förenklad; gjord av ett par läsglasögon och ett par vanliga glasögon, som jag letar efter på loppisar för tillfället. De ska båda ha så svag styrka/korrigering som möjligt.

A lot of people find it hard to cross their eyes enough in order to see my stereoscopical paintings in 3D. Because of that I've constructed these "cross eyed glasses". With these most two-eyed people can experience my paintings in three dimensions. Next version will be somewhat simplified; made out of two glasses. One pair of reading glasses and one ordinary pair, which I'm currently looking for in thrift shops. They should both be as weak/less correcting as possible.

 

Människa Human

2021, måleri på pannå painting on board
62 X 100 cm

Se människan.

Behold the man.

Det finns en subtil "vakna upp-signal" i mina verk: "Det här du ser finns bara i ditt medvetande ...och det gör allt annat du upplever också. Du är en burk utan utsida. En burk som innehåller hela din värld. Ett rum utan gränser, utan början och slut. Den där kroppen du tror är allt du är, det där huvudet du tror du befinner dig inuti - där är bara där skärpan är fokuserad till en bild av dig själv, illusionen att du är där kameran är. Du är inte i ditt huvud - ditt huvud är inuti dig. Att du upplever dig själv som en lokal punkt är bara för att det är det enda sättet du som oändligt medvetande kan uppleva dig självt; du kan stirra oändligt långt ut i rymden och du kan stirra oändligt långt inåt."

There's a subtle "wake up"-signal in my art: "This thing that you see exists only in your consciousness ...and that goes for everything else you experience too. you are a jar without outside. A jar containing your whole world. A room without borders, without beginning and end. That body you believe yourself to be everything you are, that head you believe yourself to be inside - that's only where the focus is sharpened into an image of yourself, the illusion that you are where the camera is. You are not inside your head - your head is inside you. That you experience yourself as a local point is just because it is the only way an infinite consciousness are able to experience itself; you can stare infinitely far out in space and you can stare infinite far inwards."

 
 

Korpstegen The Raven Ladder

2021, måleri på pannå painting on board
90 X 61 cm

Ibland när jag arbetar med en ny idé är det som om jag bryter någon slags lag, gör något otillåtet, åstadkommer något som varken var tänkbart eller möjligt ögonblicket innan, och jag förväntar mig att något kommer att gå sönder innan det jag gör blir alltför överskridande. Någonstans här ligger själva meningen för mig att skapa konst. Den här tredimensionella kompositionen t.ex. kan bara existera i en mental rymd, om spiralen byggts ”på riktigt” hade det varit i princip omöjligt att få samma upplevelse av djup på både fjärran och nära objekt.

Stereoskopisk målning: Se i kors så att fåglarna flyter ihop så blir målningen tredimensionell.

Sometimes when I work on a new idea I get the impression that I'm breaking some kind of law, that I do something forbidden, accomplish something that was neither thinkable nor possible the moment before, and I expect that something will rent asunder before what I am tinkering with will become too transcendent. Somewhere in this lies for me the very reason to create art. Take this three-dimensional composition for instance; it can only exist in a mental space. If the spiral would be constructed physically, it would be virtually impossible to accomplish the same experience of depth in both near and far away objects.

Stereoscopic painting: Cross your eyes upon that the images floats together, and behold; the painting will thus become three dimensional.

 

 

Döden Döden Death Death

2021, pastell och måleri på pannå pastel and painting on board
2 X 46 X 61 cm

Stereoskopisk diptyk. Detta är alltså två separata målningar (såsom med de flesta av mina stereoskopiska verk), korsar du blicken så att de flyter ihop blir sceneriet tredimensionellt.

Stereoscopic diptych. These are two separate paintings (as are most of my stereoscopic paintings), if you cross your eyes so that the paintings merge the scenery will become three-dimensional.

 

 

Mezame

2021, måleri och pastell på pannå paint and pastel on board
61 X 75 cm

 

 

Ninja trickery

2021, måleri och pastell på pannå paint and pastel on board
2 X 43 X 55 cm

 

 

Undkommelsen The getaway

2021, pastell på pannå / pastel on board
2 X 30 X 38 cm

Ovan är mina senaste; två stereoskopiska diptyker och en "vanlig" målning. Se i kors så att tavlorna flyter ihop - bilden blir då tredimensionell.

Above are my latest; two stereoscopic diptychs and one "ordinary" painting. Cross your eyes so that the paintings come together and the image will become 3D.

Nedan är fem andra stereoskopiska diptyker jag nyligen målat klart. Målningarna är alltså fullt tredimensionella; korsa ögonen så att bilderna flyter ihop till en så flyger fåglarna ut ur ramarna!

Målningarna går att köpa som tryck för 900:- Två signerade, oramade blad med bilden i originalstorlek på högkvalitativt papper. Messa adress, beställning och swisha till 0707209933 - OBS! kolla att mitt namn dyker upp i Swish.

Below are five other stereoscopic diptychs that I have recently finished painting. The paintings are fully 3D; squint so that the images becomes one and the birds will fly out of the frames!

 
 

I betraktarens öga In the eye of the beholder

2021, måleri och pastell på pannå painting and pastel on board
2 X 37 X 28 cm

 

 

Rödhaken The Robin

2021, stereoskopiskt måleri på pannå stereoscopic painting on board
2 X 25 X 25 cm

 

 

Blåmesarna The Bluetits

2021, stereoskopiskt måleri på pannå stereoscopic painting on board
2 X 30 X 30 cm

 

 

Korparna The Ravens

2021, stereoskopiskt måleri på pannå stereoscopic painting on board
2 X 38 X 30 cm

 

 

Nötskrikorna The Jays

2021, stereoskopiskt måleri på pannå stereoscopic painting on board
2 X 30 X 30 cm

 

 

Tidslinjer Timelines

2021, måleri på pannå painting on board
119 X 53 cm

Världsträdets grenar är tidslinjer. Varje gång någon tar ett definitivt språng in i Tomheten skapas en ny gren; ett nytt buddhafält.

The branches of The World Tree are timelines. Every time someone makes a definitive leap into The Emptiness a new branch takes shape; a new Buddha-field.

 

 

Adorcism

2021, pastellmåleri på pannå pastel painting on board
54 X 142 cm

 

 

Icaro

2021, pastellmåleri på pannå pastel painting on board
40 X 65 cm

 

 

Supersonic

2021, pastellmåleri på pannå pastel painting on board
33 X 41 cm

 

 

En gång var/blir vi rymdskepp Once we were/will be starships

2021, måleri på pannå painting on board
72 X 45 cm

Första målningen färdig detta år.

First painting finished this year.

 
Top
2020