Ä
Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Art of Max Magnus Norman
Updates 2020

Max Magnus Norman Max Magnus Norman is the Swedish artist who achieved The Philosophers' Stone.

 

Updates from 2020:

 

 

Lovers and fighters

2020, måleri på pannå painting on board
64 X 64 cm

 

 

Lilla groda Little frog

2020, måleri på pannå painting on board
64 X 64 cm

 

 

Uppfall Upfall

2020, måleri på pannå painting on board
57 X 57 cm

 

 

Konstnärlig gestaltning av vad vetenskapsmän anser är den mest troliga faunan på Venus Artist rendition of what scientists' believe to be fauna most likely on Venus

2020, måleri på pannå painting on board
42 X 70 cm

 

 

Även de hårdaste män är mjuka mål Even the hardest of men are soft targets

2020, måleri på pannå painting on board
44 X 70 cm

 

 

Vapenmästare Master of weapons

2020, måleri på pannå painting on board
44 X 70 cm

Trompe l'œil.

 

 

Blå Blue

2020, måleri på pannå painting on board
33 X 41 cm

 

 

Freedajmenshuna flowahpowah

2020, diptyk, måleri på pannå diptych, painting on board
66 X 53 cm (2 X 33 cm)

Stereoskopisk diptyk: Se i kors så att målningarna flyter ihop, då blir bilden tredimensionell.

Stereoscopic diptych: Squint so that the paintings come together as one, then you will experience the painting in three dimensions.

 

 

Sensommarens första blomma The first flower of late summer

2020, diptyk, måleri på pannå diptych, painting on board
42 X 31 cm (2 X 21 cm)

Diptyken är ett autostereogram, så se i kors på det att målningarna överlappar varandra, då ser du en fullt tredimensionell bild. Ett annat knep för att uppnå 3D-effekten är att försöka se bortom målningarna, som om du tittar på horisonten genom dem.

This diptych is an autostereogram, so squint, making the paintings overlap, you will then see a fully three-dimensional image. Another trick to ease experiencing the 3D property is to look beyond the paintings, as if you are looking at the horizon through them.

 

 

Dahlian jag köpte av Rayad The Dahlia I bought from Rayad

2020, måleri på pannå painting on board
65 X 80 cm

 
 

Hjärtsång Heartsong

2020, måleri på pannå painting on board
62 X 80 cm

 
 

Kitsune

2020, måleri på pannå painting on board
160 X 129 cm

Målningen är ett autostereogram, så se i kors på det att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell. Ett annat knep för att uppnå 3D-effekten är att försöka se bortom målningen, som om du tittar på horisonten genom den.

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then turn fully three-dimensional. Another trick to ease experiencing the 3D property is to look beyond the painting, as if you are looking at the horizon through it

 
 

Här, ät! Here, eat!

2020, måleri på pannå painting on board
80 X 100 cm

 
 

Blåbärsbakelse med vaniljglass i solen Blueberry cake with vanilla ice cream in the sun

2020, måleri på pannå painting on board
80 X 100 cm

Jag kopplade av från 3D-måleriet med något lite enklare, snabbt rakt-på-sak-målande, vilket resulterade i det här stillebenet. Jag är nöjd med rytmen i denna; händelseförlopp och konsekvenser är tydliga. Även om motivet är stilla finns ett skeende, en rörelse inspelad. Förutom att den är delikat har den här sojaglassen en annan i sammanhanget udda men fördelaktig egenskap; den både smälter och håller formen samtidigt.

När jag målat klart insåg jag att jag använt en och samma pensel till hela målningen.

I took a break from painting stereoscopic and went for some simpler, hands on painting, which resulted in this still life. I'm pleased with the rhythm in this one; a sequence of events and consequences is apparent. Even if the image is still there's a record of motions. Besides being delicious this soy based ice cream has an odd but in this case useful property; it both melts and stays in shape simultaneously.

When finished I realised that I'd been using the one and same brush for the whole painting.

 
 

Yōkai

2020, måleri på pannå painting on board
160 X 100 cm

Målningen är ett autostereogram, så se i kors på det att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell.

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then turn fully three-dimensional.

Yōkai upptecknad innan målning. Yōkai before painting it.

 
 

Torii

2020, måleri på pannå painting on board
160 X 100 cm

Årets första målning: Torii

Den är ett autostereogram så se i kors så att den högra sidan överlappar den vänstra, då blir den fullt tredimensionell och du kan leva dig in i den. Du som fick medaljongtapeter att sväva utanpå väggen som liten vet vad jag pratar om.

The first painting of the year: Torii

This is an autostereogram, so squint, making the painting's right and left sides overlap, it will then become fully three-dimensional and you can be inside it for a while. You who made medallion wallpapers float outside the wall as a kid knows what I'm talking about.

 
 

Emellanvägen The in-between path

2019, måleri på pannå painting on board
160 X 100 cm

En något större stereoskopisk målning. Om nödvändigheten att gå två vägar (meditation och psykedelika) samtidigt för att nå målet.

A somewhat larger stereoscopic painting. About the necessity to walk two paths (meditation and psychedelica) at the same time in order to reach the one goal.

 
2021
2019