Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

How To Change Wheels from Summer to Winter Tires - Hur Man Byter Hjul fr

2005-11-28
En bra dag att byta till vinterdäck... - A good day to change tires... Steg ett när du ska byta till vinterdäck är att hitta någon annan som gör det åt dig.
Så, man ringer grannen, som råkar ha en verkstad, och han har tid att fixa hjulen om en vecka. Men det är nu det är halt, och det är 4 kilometer till Lidl och ännu längre till Willys.
Steg två blir då att passa på en kall dag då det regnar underkylt, så nära slutet av november som möjligt.

The first step to take when it's time to swap to winter tires on the car is to find someone else to do the job for you.
So, one calls the neighbour, who happens to run a garage, and he can fix the wheels a week from now. But it's now it's slippery, and it's 4 kilometres to Lidl and even longer to Willys (as if most of you know what I'm writing about now).
So, that means a step two, which consists of taking avail of a day in late November, preferably when it's pouring supercooled rain.

Hjulbyte, fälgkors - Change of wheels, wheel spanner Det är en bra idé att lossa på hjulmuttrarna innan man hissar upp bilen (annars slutar det bara med att man blir arg), dock ej helt, eftersom den enda lediga platsen man har givetvis är i en backe och att lossa hjulet helt skulle innebära att när man hissar upp bilen först får hjulet på sig och sedan får springa och jaga det.

It's generally a good idea to loosen the bolts before jacking up the car, otherwise one would just end up being angry. It's not a good idea to unscrew them all the way though, since the only available place found for this exercise is of course in a slope, and if the wheel would be loosened completely then what would happen when the car goes up, is that first the wheel falls off, probably hitting someone, and then that someone has to run chasing it.

But look, the car is dirty! Sweden is supposed to be a clean country!
Yes, but that's Tourist-Sweden, this is Sweden the other ten (10.5 actually) months of the year. I did clean the car 10 minutes ago. Then I drove here, through the Unofficial Sweden.

Domkraft - Jack Det är jättebra att hissa upp bilen på en grusväg, i synnerhet i en backe, då detta gör att domkraften lätt kan glida iväg i gruset med följden att man kan få bilen på sig och därmed blir överbevisad om att man inte ska göra sådant här själv.

It's a great idea to jack up the car on a dirt road, especially in a slope, since that makes it easy for the jack to start to slide in the gravel with the consequence that the car falls down on you, proving once and for all that one should find someone else to do these kind of jobs.

Skivbroms, bromsok, distansskiva - Disc brakes, brake yoke, distance piece Ibland ramlar det lös en sådan här skiva när man lossar ett hjul. Det är en distansskiva, som används till att bredda hjulbasen på bilen. Ibland är skivorna till och med nödvändiga då de hindrar fälgarna från att slå i bromsoket (den röda grejen). Om du tar bort distansskivorna och bilen sedan låter, typ högt, rytmiskt och märkligt när du bromsar så bör du nog sätta tillbaka skivorna. Bilen kan givetvis låta och bete sig precis likadant utan att det är något fel på den, då kallas det ABS.

Sometimes a disc such as this one (the black thing marked with an arrow) falls off when one loosens a wheel. It's a distance piece or a distance disc, which is in this case used to widen the wheel base of the car. Sometimes these discs are actually necessary when they prevent the rim to hit the brake yoke (the red thing in the picture). If you remove the distance pieces and you begin to hear a high, weird rhythmic noise when you brake, then it might be a good idea to put the disc back again.
The car might of course make a high, weird rhythmic noise when you brake without it being something wrong - that's called ABS.

Grease the bolt - Fett på bulten Missa inte att smeta lite olja eller fett på bultarna innan...

Do not forget to smear some oil or grease on the bolts before...
Hjulbultar - Wheel bolts ...bultarna skruvas i, korsvis. Dra åt ordentligt, men dra inte åt allt du kan, bara tills du känner att det tar stopp.

...fastening the bolts, cross-wise. Tighten the bolts thoroughly, but do not use all your might when doing this, just turn them until they stop.
Image of Pain - Illustration av Smärta Nej, att ha olja på bultarna kommer inte att göra så att de glider ur hålen. Och inte heller för att du inte drar åt dem tills du spränger några kapillärkärl.
Det som däremot inte kommer att hända, när du ska skruva ur bultarna, är detta (se bild). Och "detta" är en illustration av smärta.

No, putting grease on the bolts won't make them slide out of their holes. Neither will they because you didn't tighten them so hard that you burst a few capillaries in the deal.
What will not happen though, when you're about to unscrew the bolts, is this (look at the picture). And "this" is an illustration of pain.

Förvara sommardäck - Store summer tires Man bör inte stapla sommardäcken, då ser det ut som om man har för vana att använda trottoarkanten som räls när man är ute och kör. Ej heller bör man göra så här, d.v.s. ställa in hjulen blöta och skitiga då de kommer att vara alldeles grå av oxid till våren. Men vem orkar bry sig, vi vet ju alla att det är mycket roligare att hålla på och fixa med sådant då.

Rims should not be stored in stacks, since that will make them look as if the driver uses the curb for a rail when driving. It shouldn't be done like this either, putting the rims into storage wet and dirty, since they will then be grey with oxide when spring comes. But who cares, we all know that messing around with such matters will be far more fun then, when spring comes.

Vinterdäck - Winter tires Så var jobbet någon annan borde ha gjort åt en klart. Man är kall och blöt, man är ett steg närmare reumatismen i fingrarna och man kommer antagligen att behöva springa och pinka en gång i kvarten ett tag framöver. Men va fan, man har ju tjänat in ett par hundralappar.
Nu är det bara ut och misshandla bilen med salt, stenskott och slask en vinter till - jippie.

So finally, the job someone else ought to have done is finished. One is cold and wet, and one step closer to rheumatism in the fingers, and there will probably be a need to pee once every fifteen minutes for a while. But what the hell, at least $20 is saved.
So now it's off to one more winter of car abuse - road salt, flying stones and slush - yeey.
Salt blinds


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Ljussättningen av Kubal - The Illumination of Kubal"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up