Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Blogg-kommentarer eller inte, IQ-test, en gordisk knut - Blog Comments or Not and the most ultimate IQ-test of them all

2006-01-04 (Scroll down for English version)

Jag har nu lagt till möjligheten för alla och envar att kommentera mina inlägg

Jag har varit tveksam till att låta kreti och pleti kommentera mina skriverier direkt här i bloggen, men efter en del övervägande har jag insett att den dynamik och interaktivitet en dialog tillför mest gör gott.

För att hålla smakpoliser och sådana som inte fattat att skolan är över (och så också betygssättning av allt och alla) borta funderade jag på att ha ett litet IQ-test, en slags gordisk knut, som dörrvakt innan man får skriva något.
Först i åtanke hade jag den där halvfärdiga sudoku-generatorn som ligger och dammar i cgi-mappen, men den förkastade jag snabbt av flera anledningar. Dels tiden, att lösa en sudoku tar tid även för intelligenta människor, och att sitta med en sådan i en kvart eller så bara för att få påpeka att man tagit en schysst bild eller nå't verkade överdrivet.
Sedan hittar man också många av de värsta trollen bland matematiknördarna, sådana som spenderat allt för mycket tid till att svära över och gosa med datorer så att de tror att människor också är något de kan programmera till att förgylla deras liv, och sedan börjar hata när de insett att så inte är fallet.
Men den främsta orsaken till att jag beslutade mig för att inte använda sudoku-grejen till dörrvakt är sammma anledning som gjorde att jag aldrig färdigställde programmet till att börja med, nämligen att sudoku är så jävla tråkigt, och antagligen bland det mest korkade och icke-produktiva man kan slösa tid på.

Jag funderade vidare på olika IQ-test för att avgöra mina kommentatorers värdighet.
Ett av de säkraste sätten att fastlägga en människas intelligenspotential är att mäta reaktionshastigheten tillsammans med rumsuppfattningen, testet går ut på att man mäter tiden det tar från att man hör ett ljud tills man kan peka ut varifrån ljudet kommer - ju fortare desto bättre tänk är det tänkt.
Där läggs inte mycket på att mäta visheten dock.
Så, man kanske skulle göra någon slags reaktionstest då? Peka och klicka snabbt på rutor eller exploderande cute-'til-u-puke-figurer.
Nej, det är inte hållbart. Folk med trackballs och pekskärmar skulle ha det alldeles för lätt jämfört med de som har vanliga musar och sådana där skraprutor det finns på en del bärbara datorer.

Sedan kom jag på det. Det optimala IQ-testet. En enda fråga skulle vara lösningen på det hela:

Tycker du om min konst?
Ja / Nej

Om man nu skulle svara nej på frågan kan man knappast vara speciellt intelligent och därmed inte vara förtjänt av att tycka något heller.
Det hela är inte befängt som det låter. Tänk efter själva, vad har man här att göra om man inte tycker om min konst? Min konst är en spegling av mina metafysiska abstraktioner, en bild av mig mer sann än mitt pass eller den bild jag ser i spegeln. Om man inte tycker om konsten, vad i helvete har man då att göra här??
Och det är mer. Mångfalden, allt från mardrömmar till extatiska nöjen - hela världar - om man inte hittar något att tycka om i allt det, vad är man då?

Men till slut, efter att ha programmerat hela förmiddagen (tre små program blev det, ett för att ta emot och spara inlägg, ett för att visa inlägg och formulär, och ett för mig att hantera inläggen) fanns det inte mycket inspiration kvar till några gordiska knutar.
Skriv vad ni vill, är det helt befängt censurerar jag er bara, detta är ingen demokrati, det är min hemsida.

Today I've added an option to comment my blog posts

Since only Swedish people (it has probably something to do with brain-rot due to the lack of light during winters) whine about my blog, and the rest of the world seem to rather like it I do not really need to translate what's written above. In short it's about my concerns about allowing commenting or not, which might open the door for idiots who haven't yet realized that school's over and that there's no good reason to go around (de)grading all and everything.
I discuss the possibility of using different kind of IQ-tests to sort those worthy of commenting from those not, several possibilities from sudoku-scripts to reaction tests are considered and rejected.
In the end it is all boiled down to the most ultimate IQ-test of them all, one seemingly simple question:

Do you like my art?
Yes / No

If someone should answer "no" to that question then that person couldn't possible be considered to be especially intelligent and should therefore not be allowed to comment stuff. It's not as preposterous as it sounds, think for yourselves, what possible reason is there for someone not liking my art to hang around here?
My art is a reflection of my metaphysical abstractions, an image of myself more true than my passport or the reflection I see in the mirror. If someone do not like my art, what the hell is the reason to be here? And there's more, the multitude - there are whole worlds to wander off into here, someone not finding anything enjoyable in all that, what kind of person is that?

But in the end, after spending the whole morning programming (ending up with three small programs, one to receive and store comments, one to show comments and forms, and one for me to handle the comments) there just wasn't inspiration enough left for any gordian knots.
Write whatever you like, if it's too much I'll just censor it. This is no democracy, it's my site.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Katt med Förfruset Öra - Cat with Frost-Bitten Ear"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up