Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Mĺlningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

Olof Palmes Torg - Olof Palme's Square - Gargoyle!

2006-03-11 As ususal, English version by the green arrow further down.

Norrvidden Fastigheter AB har engagerat ett antal konstnärer att brainstorma om Olof Palmes Torg i Sundsvall. Varje deltagande konstnär får en kvadratmeterstor ruta på en vägg i Världshuset under ombyggnaden (ombyggnaden p.g.a. branden i O'Learys) till att visa upp sina idéer. Den 18 mars visas och auktioneras ev. säljbara verk ut. Olof Palmes Torg - Olof Palme's Square - Gargoyle picture!

För någon månad sedan då jag fått detta uppdrag blev jag ställd inför ett dilemma, jag brukar ju bara måla mina visioner - hur skulle jag kunna få in något om Olof Palmes Torg i det manifestet?

Det hela löste sig dock. Jag gick hem och lade mig och vilade, somnade, och drömde en märklig dröm.

I drömmen befann jag mig på en stor äng, där mötte jag Palme i form av en gargoyle. Han landade bredvid mig och berättade att han nu flög omkring och skötte om ett stort idylliskt grönområde (i någon slags himmel antar jag).
Han sade: "Jag har det bra här, jag har vingar och många djur att ta hand om och jaga och de smakar precis sådär man vill att de ska smaka utan att man visste det innan. Vill ni göra ett torg åt mig så gör det som det ser ut här där jag är nu", och så visade han mig en vattenomgärdad gräsplätt med ett träd och några färggranna djur, typ som pokémon eller nå't.

Och nu är det väl någon normalitetspolis som anser mig komplett galen, vilket är helt fel (jag borde ju veta - eller?) - det är tvärtom ni stackare som inte har drömmar typ den ovanstående som tydligen inte har alla drivrutiner korrekt installerade.

The construction and real estate company Norrvidden Fastigheter AB has signed up a few artists for a brainstorming regarding Olof Palme's Square in Sundsvall city. Each participating artist is given a square metre piece of wall in Världshuset (The World House) during the re-building (rebuilding because of the O'Learys fire) for putting their ideas on display. On the 18th of March eventually sell-able works are auctioned out.

When I got this job about a month ago it was kind of a dilemma for me, since I take pride in only painting those visions I get during certain states of mind - how on Earth should I fit Olof Palme's Square into that manifesto?

I did not have to wait long for the solution though. I went home and laid down for some rest, fell asleep, and had this peculiar dream.

In the dream I found myself on an enormous grassy plain, where I met Olof Palme in the shape of a gargoyle. He landed beside me and told me that he flew around and maintained this large idyllic meadow (in some kind of heaven I presume).
He said: "I'm fine here, I have wings and many animals to care for and hunt, and they taste just like you want them to taste without one knowing it beforehand. If you want to make a plaza bearing my name then make it so that it resembles the manner in which I live here", and then he showed me a square-shaped patch of grass with a tree and a few pokémonish animals, whole thing surrounded by water.

And by now a few normality-cops probably consider me a complete lunatic, which is incorrect (I should know - or should I?) - it's on the contrary you, poor fellows, whom do not have dreams such as the one above who obviously do not have all drivers properly installed.
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Glider Plane Tour - Över Sundsvall med Glidflygplan"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up