Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Mĺlningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

The Aesthetisation of Olof Palme's Square - Estetisering av Olof Palmes Torg

2006-03-17 (English version further down)
Världshuset
Konstnärer presenterar förslag till utsmyckningen av Olof Palmes Torg på uppdrag av Norrvidden Fastigheter AB. Mitt skymtas längst upp till höger
Artists are presenting their proposals regarding the aesthetisation of Olof Palme's Square.

Det var pressvisning i Världshuset av förslagen till Olof Palmes Torg i dag. Ungefär hälften av närvarande konstnärer hade faktiskt fått ihop möjliga lösningar på estetiserandet av nämnda plats - resten körde sin grej.

Jag gick medelvägen, här är mitt förslag i sin helhet:

  Förslag till Olof Palmes Torg

  Bakgrund

  För någon månad sedan då jag fått detta uppdrag blev jag ställd inför ett dilemma, jag brukar ju bara måla mina visioner - hur skulle jag kunna få in något om Olof Palmes Torg i det manifestet? Olof Palmes TorgDet hela löste sig dock. Jag gick hem och lade mig och vilade, somnade, och drömde en märklig dröm. I drömmen befann jag mig på en stor äng, där mötte jag Palme i form av en gargoyle. Han landade bredvid mig och berättade att han nu flög omkring och skötte om ett stort idylliskt grönområde (i någon slags himmel antar jag).
  Han sade: "Jag har det bra här, jag har vingar och många djur att ta hand om och jaga och de smakar precis sådär man vill att de ska smaka utan att man visste det innan. Vill ni göra ett torg åt mig så gör det som det ser ut här där jag är nu", och så visade han mig en vattenomgärdad gräsplätt med ett träd och några färggranna djur, typ som pokémon eller nå't.

  Konkret förfarande

  Idén är då att anlägga en sådan liten park, med små skulpturer (utspridda som på målningen) bevakade av Palme-gargoylen (denna tillverkad i metall eller plastmaterial med liknande gedigenhet och hållbarhet) sittande på ett klippblock bredvid.Parken värms upp av infravärme uppifrån och värmeslingor i marken och i vattnet till runt 5-10 grader, på det att parken är grön året runt. Ett härdigt gräs som inte fryser så lätt väljs ut. Vattnet hålls i rörelse och därmed rent av fyra dolda pumpar. Strömförbrukningen torde hamna på ca 60 kilowatt om värmeförlusten underifrån begränsas på ett effektivt sätt, mittendelen av parken är något nedsänkt i förhållande till ytterkanterna för att bilda en "skål" till att hålla kvar värmen.

  Max Magnus Norman 2006

-Aprilskämtskaraktär?
-Javisst!
-Genomförbart?
-Javisst!
-Resultat?
-Javisst!

Today it was time to show the press our proposals for the aesthetisation of Olof Palme's Square. About half of the assembled artists had actually managed to come up with tangible solutions - the rest just did their thing as usual.

I went off on some middle path, and here's my proposal in its entirety:

  Suggestion for Olof Palme's Square

  Background

  When I got this job about a month ago it was kind of a dilemma for me, since I take pride in only painting those visions I get during certain states of mind - how on Earth should I fit Olof Palme's Square into that manifesto?

  I did not have to wait long for the solution though. I went home and laid down for some rest, fell asleep, and had this peculiar dream.

  In the dream I found myself on an enormous grassy plain, where I met Olof Palme in the shape of a gargoyle. He landed beside me and told me that he flew around and maintained this large idyllic meadow (in some kind of heaven I presume).
  He said: "I'm fine here, I have wings and many animals to care for and hunt, and they taste just like you want them to taste without one knowing it beforehand. If you want to make a plaza bearing my name then make it so that it resembles the manner in which I live here", and then he showed me a square-shaped patch of grass with a tree and a few pokémonish animals, whole thing surrounded by water.

  How-to

  The idea is to lay out such a park, with small colourful sculptures (spread out as in the above painting) guarded by the Olof Palme-gargoyle (made of metal or some durable plastic) sitting on a cliff nearby.

  The park is constantly heated to 5-10C with infrared-heaters from above and heating wires set in the ground and in the water, which will keep the park always green. A sturdy grass which is not too fuzzy about coldness is selected. The water is kept in motion and thus clean with the help of four hidden pumps. The power consumption ought to end up around 60 kilowatts if the heath-loss from below is limited with decent insulation. The middle section of the park is set lower than its edges forming a heath-preserving "bowl".

  Max Magnus Norman 2006

-April Fool's Day jokeish?
-Yep!
-Feasible?
-Yep!
-Results?
-Yes!


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Vår Konst i Skönsberg 2006, och "Det finns inga konstnärer i Sundsvall""

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up