Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Bonding with Your Cat! - Bli kompis med din katt!

2006-04-25

In order to properly bond with your cat you have to share its interests. The cat's number one interest beside sleeping and a few months each year; sex, is hunting.

So here are a few tips on how to join in hunting with your cat, and to its delight, how to add your human advantages - such as length, ingenuity and intelligence - to your cat's already excellent hunting skills. The result of this symbiosis is unbeatable.

When hunting small game, such as insects, the technique known as the cat gun is highly recommended.

För att bli riktigt kompis med din katt måste du dela dess intressen. Kattens främsta intresse förutom att sova och ett par månader om året; sex, är jakt.

Här följer några tips om hur du kan dela jaktintresset med din katt, och till kattens stora glädje, hur du lägger till dina mänskliga fördelar - såsom längd, uppfinningsrikedom och intelligens - till din katts redan förträffliga jaktegenskaper. Resultatet av denna symbios är oslagbart.

När du och katten tillsammans jagar småvilt, såsom insekter, är tekniken känd som kattgeväret att föredra.

Kattgeväret - Cat gun

How to handle the cat-gun in a safe manner:

1. Cat-gun with safety on.
2. Cat-gun with safety off, ready for action.
3. The cat-gun have built in target acquisition, just follow its head movements and they will aid you toward your game.

Common house flies are a popular game since the cat alone find it hard to follow them when they go for safety in the ceiling - hence if you assist the cat in this task, it will be your lifelong friend.

Så här brukar du kattgeväret på ett säkert sätt:

1. Kattgeväret är här säkrat.
2. Kattgeväret osäkrat, färdigt att användas.
3. Kattgeväret har inbyggd målsökning, du behöver bara iakttaga dess huvudrörelser och de kommer att leda dig till ert byte.

Vanliga husflugor är ett populärt vilt eftersom katten ensam har svårt att följa dem när de söker säkerhet i taket - därför får du i katten en vän för livet om du assisterar den med detta.

Sorkfiske - Fishing rodents

Rodent fishing is a popular (particularly when food is scarce) Swedish sport which is as fun for the cat as it is for its owner. Using a special made fishing rod the cat can be stealthy lowered upon the non suspecting rodent.

The cat should be fastened comfortably to the harness angled a tad head down. The exact angle is not especially important since the cat is an agile animal perfectly capable of finding the best angle of attack by itself.

Sorkfiske är en populär sport vilken är lika roande för katten som för dess ägare. Med hjälp av ett särskilt sorkfiskespö kan katten ljudlöst sänkas ned på den intet ont anande gnagaren.

Katten fastsätts på ett för den bekvämt sätt en aningen vinklad nedåt i selen. Den exakta vinkeln är inte särskilt viktig då katten är ett förslaget djur och lätt hittar den bästa attackvinkeln själv.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Lekfarbror med RIX MorronZoo"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up