Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

I own a purple sportscar in order to get from A to B as fast as possible

2006-05-14

Yes, that really is a Gathering for Gardner Dragon, there on the right. They are for real.
Cat waiting for shrimps. And yes, that really is a Gathering for Gardner Dragon, there on the right. They are for real. They do look at you wherever you are. You can't hide.

Cat and master is about to share a bag of shrimps, cat sits ready. She does like that when she's in for a treat; half-lying down eating like some ancient decadent Roman.

Below, a few more pictures of Nylandish spring flowers, hunting flowers and butterflies seem to be the most meaningful way to spend the days at the moment. Butterflies know when someone is after them, they have some kind of sense for such things. All photographers learn this sooner or later.

Katten och husse ska dela på en påse räkor, katten sitter beredd. Hon gör sådär när det vankas något extra gott; halvligger och äter som någon dekadent forntida romare.

Nedan, några fler bilder på Nyländska vårblommor, att springa och jaga blommor och fjärilar och sådant känns just nu som kanske det mest meningsfulla att ägna livet åt. Fjärilar vet när någon förföljer dem, de har något slags sinne för sådant. Alla fotografer lär sig det förr eller senare.

Blue flowers (Scilla siberica) - Blå blommorSmall tortoiseshell (Aglais urticae) on Grape hyacint (Muscari armeniacum) - Nässelfjäril på pärlhyacintVitsippor - Anemone nemorosa

Even further down below, summer tires on the car. Someone (who probably could get a diagnosis for that) may remember this post where I had this theory that it should be much more fun to clean the rims in the spring than before one puts them into storage. That theory proved utterly wrong. To spend six hours with Svinto and Autosol (and then I'm not talking about the persons) is never fun, but rather one of those doings one should assign someone else to do for you.
I could make a very long list of things one does best assigning to others, (one constantly learn about new such things), but no, all handling of cars except driving will do for this time.

Come to think about it; driving does not amuse me much either, the reason I own a sports-car is mostly to take me from point A to point B as fast as possible. I once got the tip from a passenger that it would suit my way of driving to replace the gas pedal with an on/off switch.
I do look longingly forward to that day when M (don't get this wrong; she's exactly one week older than me) manages to get a driving licence of her own upon that I can retire to the passenger seat instead.

What I actually meant to say this time is that I just made it possible to comment my paintings and sculptures. Death to staticism! More interactivity to the people. Chat on about my art you folks, it's rather fun for one to read, especially after a few beers.
But do keep in mind that criticism is futile.

Ännu längre nedan, sommardäck på bilen. Någon (som antagligen kan få en diagnos för sådant) kanske minns den här posten där jag hade en teori att det skulle vara mycket roligare att göra ren fälgarna till våren än innan man ställer in dem i förrådet. Teorin var helt fel. Att hålla på i sex timmar med Svinto och Autosol är aldrig roligt, utan snarare en sådan syssla man ska överlåta åt någon annan.
Jag skulle kunna göra en väldigt lång lista med saker man gör bäst i att överlåta åt andra, (man lär sig ständigt om nya) men nej, all hantering av bilar förutom att köra dem får räcka för den här gången.

Jag är f.ö. inte speciellt road av att köra heller, har en sportbil mest för att ta mig från A till B så fort som möjligt, fick en gång tipset av en passagerare att det borde passa min körstil att byta ut gaspedalen mot en av/på-knapp.
Ser med längtan fram emot att M får tummen ur och fixar sitt körkort så att jag kan sitta och softa i passagerarsätet i stället.

Vad jag egentligen skulle ha sagt den här gången är att jag att nyss lagt till en kommentatorfunktion till tavlorna och skulpturerna. Död åt det statiska! Mer interaktivitet till folket. Pladdra på om min konst ni, det är ganska roande att läsa, särskilt efter att man fått i sig några öl.
Men glöm inte att kritik är meningslöst
Jo, det låter otvetydligen något koolare in engrish.

Our purple sports-car
Summertime, when drivin' is easy...


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Free Animal Screensaver for Cats - Gratis Skärmsläckare för Katter"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up