Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

LED Graffiti Artcrime Tutorial - Kul Med Lysdioder

2006-05-18

The LED (minor) Artcrime Tutorial

Criminal mind...
None of the photos in this article are manipulated - they show real events. Just check out the instructions below, and you can be the one who enlightens your 'hood.

Ingen av bilderna i denna artikel är manipulerad - de visar verkliga effekter. Kolla bara in instruktionerna nedan så kan du också börja lysa upp din tillvaro.

More photos below the tutorial.

Mer foton nedanför gör-så-hären.

The classic use of a LED, Light Emitting Diode is to weld it to a battery and a magnet and throw it stuck on something metallic, preferable out of people's reach.

LED lights comes in all sizes, strengths and colours. Some even blink. They are very cheap and even easily to obtain for free from scrap electronics. An excellent weapon of choice for the aspiring as well as already hardened art criminal.

Fig. 1 shows your basic needs. A LED, one or two button batteries (avoid using lithium batteries, they can be rather unhealthy) and a magnet, preferably a neodymium (a very strong magnet) such.

Assemble the parts (fig. 2 and 3), the LEDs long leg goes to + on the battery. Preferably weld it all together, but if that proves too much of a challenge, use tape and glue. In the picture a strip of gift wrap ribbon is placed between the two batteries working as a primitive one time powerswitch. Pull it out and let there be light.

Note! These things draw attention. Do not throw them in places which might lure people into danger. It's also your responsibility if your blinking LED in someone's exhaust-pipe is mistaken for a bomb or something - use your head and do cool stuff but stay away from causing damage.

Another effective way of delivering your LEDs to impossible places is to make a bola (fig. 4), tie the LED to a thread with a nut in the other end, swing the nut and amuse yourself by throwing it up a tree or something.

Note! Use a thread strong enough - but not too strong. Select a thread which breaks fairly easy so that no people or animal get hurt. Do not use fishing line.

Glue some of the Christmas decoration known as angel hair (fig. 5) to your LEDs in order to massively enhance their effect. This stuff works similar to fibre optics and adds a diffuse corona (fig. 6) to your lights.

Plastic glass such as Plexiglass or polycarbonate can be used to make signs or tags: Drill a hole for the LED in the side of the plastic (fig. 7).

Rub the side you want to decorate opaque with a piece of sandpaper (fig. 8 and 9).

Paint the motif of choice on the plastic with art masking fluid, which is kind of liquid masking tape (fig. 10 and 11).

Paint the whole thing first with silver paint (that makes the light reflect better within the glass) and then if necessary with some other paint to make it completely opaque (fig. 12). The paint should be as fluid and opaque as possible.

Let dry and carefully scratch away the masking fluid (fig. 13).

LED tags
With an electric scroll saw (they do not need to be that expensive) you can easily cut out plexiglass or polycarbonate figures, kind of mini neon signs, or neon tags. If you stack a few sheets of glass before sawing them you can swiftly "mass produce" enough figures to last all night.
You drill a hole for the LED and rub the pieces with sandpaper until they are opaque. Coloured plexiglass and white LEDs generally give a better result than colourless plexiglass with coloured LEDs.

LED artcrime tutorial

LED artcrime tutorial - plexi glass tags
Det klassiska användningsområdet för LED-lampor - Light Emitting Diodes - är att löda fast dem i ett batteri och en magnet och kasta fast dem på något av metall, helst utom folks räckhåll.

LED-lampor, eller lysdioder, finns i alla färger, ljusstyrkor och storlekar. En del till och med blinkar. De är väldigt billiga och även lätt att få tag i gratis från elektronikskrot. Det perfekta vapnet för såväl wannaben som den förhärdade konstgangstern.

Bild 1 visar dina basbehov: En LED, ett par knappbatterier (undvik lithiumbatterier då sådana kan vara tämligen hälsofarliga) och en magnet, helst en neodymmagnet (en mycket stark magnet).

Sätt ihop delarna (fig. 2 och 3), diodens långa ben går till batteriets pluspol. Helst ska grejerna lödas ihop, men är det en för stor utmaning så använd tejp och lim. På bilden har en bit presentsnöre placerats mellan batterierna, snöret fungerar som en engångsströmbrytare; dra ut och varde ljus.

OBS! De här grejerna orsakar uppmärksamhet. Kasta dem inte så att du lurar in folk i farliga situationer. Det är ditt ansvar om den blinkande dioden du kastat in i någons avgasrör misstages för en bomb eller nå't. Använd huvudet och gör koola saker men undvik skadegörelse.

En annan effektiv metod att placera dina dioder på omöjliga ställen är att göra en bola (bild 4), bind fast dioden i ett snöre med en mutter i ena änden. Sedan kan du roa dig själv genom att slänga upp den i ett träd eller något sådant.

OBS! Använd en tillräckligt stark tråd - men inte för stark. Välj en tråd som går av förhållandevis lätt så att folk och fä inte skadar sig på den. Använd inte fiskelina.

Om du limmar fast lite av julpyntet känt som änglahår (bild 5) på dina lysdioder ökar du effekten avsevärt. Det här krullet fungerar ungefär som fiberoptik och ger dina lampor en diffus aura (bild 6).

Plastglas såsom plexiglas och polykarbonat kan användas till små skyltar eller taggar: Borra ett hål för dioden i sidan på plastskivan (bild 7).

Slipa sidan du vill dekorera matt med sandpapper (bild 8 och 9).

Måla eller skriv ditt motiv på plasten med maskeringsvätska - det är typ flytande maskeringstejp (bild 10 och 11).

Måla allting med först silverfärg (den gör så att ljuset reflekteras bättre inne i glaset) och om nödvändigt sedan med en annan färg för att göra plastbiten helt ogenomskinlig (bild 12). Färgen ska vara så tunn och täckande som möjligt.

Låt torka och skrapa sedan försiktigt bort maskeringsvätskan (bild 13).

Bild 14: Med en elektrisk figursåg (en sådan behöver inte kosta mycket) kan du enkelt skära ut figurer i plastglas, som typ minineonskyltar eller neontaggar. Om du staplar några skivor glas innan du sågar dem kan du enkelt "massproducera" tillräckligt med figurer för att de ska räcka hela natten.
Du borrar ett hål för lysdioden och slipar plastbiten matt med sandpapper. Färgat glas och vita lysdioder fungerar bättre än vitt glas med färgade dioder.
Two blue LEDs with angel hair attached fastened to a pair of old glasses. What possible function could those have?

LED night out photo gallery

Click on the images.
Klicka på bilderna.
Cannon with skull
Death's in the cannon.

Döden är i kanonen.

Pentagram
Ol' blue eyes
Become the stuff of legend (but look out for wannabe Buffies).

Bli populär i joggingspåret.

Ghost in the outlet
This one's for Mr. Miyazaki.

Den här är för Miyazaki.

Radioactive exhaust
Meltdown

Härdsmälta

Tree spirit
This one is even more for Mr. Miyazaki.

Den här är ännu mer för Miyazaki.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Some scribble, cartoons, picture puzzles, what caused Big Bang etc. - Klotter; skämtteckningar, rebusar, vad som orsakade Big Bang etc."

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up