Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Tail Or No Tail, Let Your Kids Decide! - Svans Eller Inte, L

2006-06-06
Baby with tail, Monkey Boy - Barn med svans.

My mother has recently spent some time sorting photos taken during the last 50 years, and today I sat down and skimmed through my childhood. I often get a feeling of tiredness when dealing with this kind of retrospection through old photos, seldom does it bring happiness.

It's an unpleasant reminder of things which could have been done to a better outcome, and regarding my childhood there are particularly two issues where I find it hard to forgive my parents.
The first is that they never fulfilled their far gone plans to move to Australia. Winters, cold and darkness are really not my cup of tea, and left unattended they will probably sooner or later be the cause of my death.

The second issue is that they took my tail from me. Sure, it would have caused some social issues in the beginning, and to sit down, in a car seat for instance, might have been somewhat of a problem. But, as if I haven't always been a tad outside socially anyway (and prefer it that way), and car seats are easily modified. And not a thought on that by bereave me of my tail I also lost my air conditioning, without the tail as a cooler I sweat for no reason at all, which is the main reason why I usually tie a so called zandana around my head.

So parents, learn from this and let your kids decide for themselves about their tails' be or not be!

Min mor har nyligen sorterat foton tagna under de senaste 50 åren, och idag jag har bläddrat igenom min barndom. Jag får ofta någon slags trötthetskänsla av att blicka tillbaka genom gamla foton på det här sättet, sällan innebär det någon glädje.

Man blir obehagligt påmind om sådant som kunde ha gjorts bättre, och när det gäller min barndom är det i synnerhet två saker som jag har svårt att förlåta mina föräldrar för.
Det ena är att de aldrig gjorde slag i sina långt gångna planer att flytta till Australien. Vintrar, kyla och mörker är inte min grej och lämnade oåtgärdade kommer de väl förr eller senare att bli det som orsakar min död.

Det andra är att de tog svansen ifrån mig. Visst, den kanske hade orsakat en del sociala problem till en början, och att sitta ner, t.ex. i ett bilsäte, kanske hade inneburit en del problem. Men, som om jag inte alltid varit aningen utanför socialt ändå (och föredrar det), och bilsitsar är enkla att modifiera. Och inte tänkte man på att genom att beröva mig svansen blev jag också av med luftkonditioneringen, utan svansen som kylare svettas jag för ingenting och det är huvudorsaken till att jag vanligtvis knyter en sådan där zandana runt huvudet.

Så föräldrar, lär av detta och låt era barn bestämma över sina svansars vara eller icke vara själva!Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Free Eden Mor Pictures..."

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up