Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

Sun Dragon, Trombidium and Green Leafs - Soldrake, Sammetskvalster och Gr

2006-06-19

These are days of sunshine, those, as all days, are counted. The difference is that they are more counted than the other days of the year. So, instead of sitting there bleaching towards translucency infront of that screen (which won't give you those vitamin Ds you need no matter how much you turn up the light) you should go outside.

Don't forget the camera.

Detta är solskensdagar, de är, liksom alla dagar räknade. Skillnaden är att de är mer räknade än årets andra dagar. Så, i stället för att sitta där och blekas till genomskinlighetens gräns framför skärmen (som inte kommer att ge dig de där behövliga D-vitaminerna hur mycket du än vrider upp ljuset) borde du nu gå ut.

Glöm inte kameran.

Klicka, klicka:

Sun Dragon - Soldrake
Sun Dragon

Soldrake

Trombidium - Sammetskvalster
Trombidium, these are actually used as an aphrodisiac in some parts of the world. How to? You let 'em crawl over selected parts and enjoy the tickle.

Sammetskvalster, de här används faktiskt som afrodisiaka i vissa delar av världen.

Green leafs
Green leafs.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Long Distance Running: How to Cure and Prevent Knee Pain with help from Arch Supports- Långdistanslöpning: Hur du Botar och Förhindrar Smärta i Knäna med hjälp av hålfotsinlägg"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up