Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Birth of a Dragon - En drake f

2006-09-14

Sealing the mould - Tätar gjutformen

First I carefully seal the mould with the glue gun. I got to be careful; even if the mould is tight enough for water it might still leak the stuff I'm going to use in it.

Först tätar jag formen noga med limpistolen. Jag måste vara noggrann, även om formen är tät nog för vatten kan den fortfarande vara otät för det jag kommer att använda den till.

Then it's time for some poison blending; polyester and hardener. All people doing stuff like this use old ice-cream boxes, it's something archetypical i guess.

Så är det dax att blanda lite gift; polyester och härdare. Alla som håller på med sådant här använder gamla glasslådor, det är något arketypiskt antar jag.

Mixing poison - Blandar gift

Mould polyester - Gjuta polyester.

I pour down the polyester into the mould's seven inlets.

Jag häller polyester i formens sju påfyllnadshål.

It takes a few hours for the polyester to harden, then it's time to open the mould.

Det tar några timmar innan polyestern härdat, då är det dax att öppna formen.

Opening the mould - Öppnar gjutformen

Unveiling the dragon - Avtäcker draken

Birth of Dragon - En drakes födelse

Oh, why look, it's a little dragon!

Nämen titta, det blev en liten drake!

The little newborn dragon goes down into the box where her kindred already reside, awaiting further processing.

Den lilla nyfödda draken åker ner i lådan där hennes gelikar redan huserar, väntandes på vidare förädling.

Dragon goes into box - Draken åker ner i lådan

Dancing naked around the apple tree - Dansar naken runt äppelträdet

And that means I'm finished for today, and I - happy from the polyester fumes - run out in the garden, where I dance naked around the appletree in a merry dirge for my diseased brain cells, until all the apples have fallen down.

Och med det så är jag klar för idag, och jag - lycklig av polyesterångorna - springer ut i trädgården där jag dansar naken runt äppelträdet utförandes en glad sorgeritual för mina hädansgångna hjärnceller tills alla äpplen fallit ner.Oh, yes, not to be forgotten: The Foo who runs the The Foo Logs found the mention-my-blog-box, and will thus be mentioned here. The Foo brings you an eclectic and entertaining mix of just about everything which comes to his mind on a daily basis and is well worth a bookmark.


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Royal Purple"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up