Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

How To Make A Cat Tail Brush - Hur man g

2006-09-17

My fans often wonder how I manage to paint such fine details in my paintings, and now I can't stand the pressure any longer and will thus expose the among artists well kept secret behind that, namely the cat tail brush - and even how you can manufacture one yourself.

First you grab a cat, then carefully cut off the hairs at the tip of the cat's tail. Make sure the cut is absolutely straight. Be careful not to harm the cat.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Mina fans undrar ofta hur jag lyckas få till så fina detaljer i mina målningar, och nu står jag inte ut med att vara tyst längre utan avslöjar härmed den bland konstnärer väl förborgade yrkeshemligheten bakom detta, nämligen kattsvanspenseln - och till och med hur du bär dig åt för att göra en sådan själv.

Först tar du en katt, och klipper sedan försiktigt av de yttersta håren på kattsvansen, helt rakt måste du klippa.
Akta så du inte skadar katten.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

After a few weeks a brush shaped tuft of hair will have grown in the centre of the cut tail.

Efter några veckor har det växt ut en penselformad hårtofs i mitten av den klippta svansen.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Tie a piece of string around the tuft to keep the hairs in place and then cut it off. Be careful not to harm the cat.

Knyt ett snöre runt tofsen för att hålla ihop håren och klipp sedan av den.
Akta så du inte skadar katten.

Glue the tuft to a brush handle. Use a glue gun.

Limma med smältlim fast tofsen på ett penselskaft.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Trim the brush if necessary.

Frisera penseln om nödvändigt.

Make sure to award the cat richly. Genuine Serrano ham is usually appreciated - and such a diet also makes the fur nice and lean for future brush making.

Se till att belöna katten ordentligt. Äkta Serranoskinka brukar uppskattas, och en sådan diet gör dessutom pälsen fin och spänstig för kommande penseltillverkning.

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

Making a cat tail brush - Hur man tillverkar en kattsvanspensel

As you can see no detail is too fine for your cat tail brush - a tool for creating pure magic!

You might also want to try rodent fishing.

Som ni kan se är inga detaljer för fina kattsvanspenseln - ett verktyg för att skapa ren magi!

Du kanske också vill prova på sorkfiske.

No cats or other animals were harmed during the creation of this article.


Today's blog to be mentioned is The Spirit Moved Me and Look What Happened. Personal blogs are generally utterly boring, but when the person behind the blog is a psychic then things suddenly brightens up. Lady Skye Fyre brings you a balanced mix of (what many would consider) otherworldly experiences and day to day ponderings.


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Head in the clouds, pictures of thunder clouds - Huvudet i molnen, bilder på moln, åskmoln"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up